Taxe şi Impozite

Bugetul Local al Comunei Vama Buzăului

  • HCL nr.14 din 16.02.2018
    - privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al Comunei Vama Buzăului pentru anul 2018