Informaţii utile

Licitație publică închiriere dispensar veterinar

17.08.2021 - Anunț licitație publică (.PDF)

PROCEDURĂ DE SELECȚIE PARTENERI în cadrul Granturilor SEE 2014-2021 „Provocări în sănătatea publică la nivel european”, Apel deschis de propuneri de proiecte nr. 1 - „Îmbunătățirea accesului la serviciile de sănătate pentru grupurile vulnerabile, inclusiv Romii”

16.03.2021 - Raport

04.03.2021 - Detalii (.PDF) | Formular editabil (.DOCX)

Norme de venit utilizate pentru impunerea veniturilor din activităţi agricole în anul 2021 stabilite de Direcţia Pentru Agricultură Judeţeană pentru judeţul BRAŞOV
Detalii (.PDF)
Persoana desemnată pentru acordarea asistenței privind completarea și/sau transmiterea declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice:
ARDELEAN Gheorghe-Daniel
E-mail: comunavamabuzaului@yahoo.com
Telefon: 0751 309 532
Sprijinirea categoriilor de persoane, cele mai defavorizate, care beneficiază de mese calde pe bază de tichete sociale pe suport electronic

PROIECT COFINANȚAT DIN FONDUL DE AJUTOR EUROPEAN PENTRU CELE MAI DEFAVORIZATE PERSOANE (FEAD) PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL AJUTORAREA PERSOANELOR DEFAVORIZATE (POAD 2014 - 2020)
COD IDENTIFICARE (MYSMIS): POAD / 866 / 1 / 2 / 141810

Tichete Sociale, pe suport electronic, pentru Mese Calde oferite de Uniunea Europeana si de Guvernul României, unor categorii de persoane dintre cele mai defavorizate.

Detalii (.PDF)

PROIECT de Hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, la nivelul Comunei Vama Buzăului, pentru anul 2021

Detalii (.PDF)

ANUNȚ privind organizarea concursului/examenului de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut a funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Vama Buzăului, județul Brașov - compartimentul Urbanism, Autorizații construcții, Investiții, Achiziții publice.

Detalii (.PDF) - 05.11.2020

Termen depunere dosare: 27.11.2020, ora 10:00

Probă scrisă: 10.12.2020, ora 10:00

Interviu: 10.12.2020, ora 15:00

Raport final (.PDF) - 10.12.2020

Ordinul Prefectului nr. 882/03.11.2020 privind declararea ca legal constituit a Consiliului Local al Comunei Vama Buzăului, județul Brașov

Detalii (.PDF)

ANUNȚ privind organizarea examenului de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut a funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Vama Buzăului, județul Brașov

Termen depunere dosare: 26.06.2020, ora 12:00

Detalii (.PDF)

Raport final (.PDF)

ANUNȚ privind organizarea concursului de recrutare pentru o funcţie publică de execuţie: CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE, clasa 1, grad profesional asistent

30.03.2020 - Rezultat final

28.03.2020 - Rezultat proba interviu

27.03.2020 - Rezultate proba scrisa

Proba scrisa: 27.03.2020, ora 10:00

23.03.2020 - Rezultatele verificarii dosarelor depuse

Depunerea dosarelor până în data de 16.03.2020 la Primăria Comunei Vama Buzăului.

Detalii (.PDF)

ANUNȚ privind organizarea concursului pentru ocuparea unei funcții contractuale vacante: CONDUCĂTOR AUTO

08.11.2019 - Raport final

05.11.2019 - Borderouri notare proba scrisa si proba practica

29.10.2019 - Proces-verbal selecție dosare

Depunerea dosarelor până în data de 28.10.2019 la Primăria Comunei Vama Buzăului.
Detalii (.PDF)

Informare
Informare privind luarea deciziei etapei de încadrare „continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare” pentru proiectele: „Refacere pod pe DC49A, km. 10 +000 - avariere culee și platformă” și „Refacere pod pe DC49, km. 7 +550 - sat Buzăiel - pod distrus”.
Detalii pe http://apmbv.anpm.ro/ și în documentele atașate: Informare proiect Dălghiu, Informare proiect Buzăiel
27-28 iulie 2019 -
Festival Național de Folk „Vama de la munte”
Detalii: https://www.facebook.com/vamadelamunte/
ANUNŢ
"Principalele măsuri de apărare împotriva incendiilor la efectuarea activităţilor de igienizare a terenurilor agricole şi a gospodăriilor populaţiei" şi "Măsuri de prevenire a incendiilor la arderea miriştii, a vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale" - Detalii (.PDF)
Informare
Sediile secțiilor de votare (.PDF)
Informare
În vederea implementării proiectului "Guvernare transparentă, deschisă și participativă - standardizre, armonizare, dialog îmbunătățit" cod SIPOCA 35, vă informăm cu privire la faptul că informații despre proiect, inclusiv procedura de sistem și ghidul explicativ pentru elaborarea și implementarea unitară a procedurii de sistem privind comunicarea din oficiu a informațiilor de interes public în format standardizat și deschis și asigurarea transparenței decizionale, se găsesc la adresa de web: https://sgg.gov.ro/new/guvernare-transparenta-deschisa-si-participativa-standardizare-armonizare-dialog-imbunatatit-cod-sipoca-35
Strategia de Dezvoltare Durabila a Comunei Vama Buzaului 2016-2021
Detalii: vezi document .PDF

Sugestii si informatii la
email comunavamabuzaului@yahoo.com si telefon 0268-288.830


Evenimente

Vă recomandăm să urmăriți afișele din comună și anunțurile de pe pagina oficială a Primăriei Vama Buzăului pe Facebook pentru a afla detalii despre evenimente.

„Primăvara folclorică la Vama Buzăului”
„Fiii satului – Vama Buzăului”
„1 Iunie – Ziua Copilului”
„Ziua eroilor – Vama Buzăului”
„Cupa Zimbrul Vama Buzăului” – campionat de fotbal
„Vama Buzăului pe bicicletă”
„Gospodarul vămăşan”
Festivalul Național de Folclor „Mlădițe românești”
„Obiceiuri și tradiții de iarnă la Vama Buzăului”
„Seara colindelor – Vama Buzăului”
Teatru adulţi şi copii
Lunar
Spectacol de divertisment
Lunar
Seri de dezvoltare personală
Permanent
Adunări publice
Adunările publice se desfăşoară în următoarele locaţii:
  • pentru satul Vama Buzăului şi Dălghiu în sala Căminului Cultural Vama Buzăului
  • pentru satul Buzăiel în cadrul Şcolii Buzăiel
  • pentru satul Acriş în sala Căminului Cultural Acriş
  • la nivelul întregii comune în sala Căminului Cultural Vama Buzăului

Sistemul de Informatii Shengen II
Detalii despre Sistemul de Informatii Shengen II »