Primăria Comunei Vama Buzăului

Biroul Buget Local, Contabilitate, Taxe şi Impozite, Colectare Creanţe, Patrimoniu

 • Şef birou - GANEA Maria
 • Inspector - ALDEA Cosmina Georgeta
 • Inspector - ARDELEAN Gheorghe Daniel
 • Inspector - MIRICĂ Daniel

Formulare


 

Achiziţii Publice

Vezi detalii


 

Compartimentul Consiliere Agricolă, Registru Agricol, Fond Funciar

 • Consilier - LUPU Eduard Ionel
 • Referent - BUZEA Ilona

Formulare


 

Compartimentul Asistenţă Socială, Resurse Umane, Autoritate Tutelară şi Sersizări Succesorale

 • Referent - CHIRILAŞ Constantin
 • Referent - BUZEA Ştefan

Formulare


 

Compartimentul Urbanism, Autoritzarea Construcţiilor

 • Inspector - MIRICĂ Daniel

Formulare


Planul Urbanistic General


 

Compartimentul Cultură

 • Bibliotecar, Cămine culturale - HERMENEAN Simona Luminiţa

Formulare


Evenimente

 • Fiii satului - mai 2016
 • Ziua eroilor - iunie 2016
 • Gospodarul vămăşan - august 2016
 • Colinde la Vama Buzăului - decembrie 2016
 • Teatru la Vama Buzăului - 4 spectacole/an

 

Compartimentul Registratură, Secretariat, Relaţii cu Publicul, Arhivă şi Protocol

 • Funcţionar - BURLAC Elena Rodica

 

Sistemul de Control Managerial Intern

Documente si Formulare