Consiliul Local al Comunei Vama Buzăului

Componenţa

BORCEA Sergiu Oliver PSD
BULARCA Constantin Sebastian ALDE
CHIRILAŞ Crinuţa Camelia PER
COMĂNIŢĂ Radu PSD
DRĂGAN Dorin PSD
DRĂGAN Ionuţ Bogdan PNL
GAL Ştefan Viorel PNL
IONESCU Vasile PSD
MARIŞ Ioan Nicolae PSD
NEAGOVICI Ciprian Alexandru PSD
POPICA Ioan PSD
VOINEA Constantin ALDE
ZAHARIE Ionel PNL

 

Regulament de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local


 

Hotărâri ale Consiliului Local

2017[+] deschide[-] inchide

 • HCL nr.67 din 21.05.2017
  - privind aprobarea alipirii unor suprafețe de teren proprietate a Comunei Vama Buzăului
 • HCL nr.66 din 21.05.2017
  - privind aprobarea unei liste de cantități de lucrări
 • HCL nr.65 din 21.05.2017
  - privind aprobarea acordării, cu titlu gratuit, a țiglei rezultate din renovările/reabilitările efectuate de Comuna Vama Buzăului, către Parohia Ortodoxă Acriș și Parohia Ortodoxă Buzăiel
 • HCL nr.64 din 21.05.2017
  - privind aprobarea majorării tarifului de pornire a licitației pentru prestarea serviciului de exploatare a materialului lemnos din partida nr. 257, constituită în fondul forestier proprietate a Comunei Vama Buzăului
 • HCL nr.63 din 21.05.2017
  - privind aprobarea realizării extinderii rețelei electrice stradale și a iluminatului public în zona Dălghiu, comuna Vama Buzăului, județul Brașov
 • HCL nr.62 din 21.05.2017
  - privind aprobarea închirierii unei suprafețe de teren proprietate privată a Comunei Vama Buzăului, prin procedura atribuirii directe, către S.C. Forest Vama S.R.L. – Întorsura Buzăului | Anexa
 • HCL nr.61 din 21.05.2017
  - privind exprimarea acordului privind subînchirierea unei camere din spațiul ce face obiectul contractului de închiriere nr. 506/23.02.2011, către S.C. VALLEY21 SERVICES S.R.L., societate în curs de înființare
 • HCL nr.60 din 21.05.2017
  - privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din data de 28.04.2017
 • HCL nr.59 din 28.04.2017
  - privind aprobarea acordării cu titlu gratuit a lemnului de foc necesar încălzirii instituţiilor de pe raza Comunei Vama Buzăului pe perioada iernii 2017 - 2018 | Anexa
 • HCL nr.58 din 28.04.2017
  - privind aprobarea îndreptării unei erori materiale din cuprinsul Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 49/28.03.2017
 • HCL nr.57 din 28.04.2017
  - privind aprobarea completării Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 48/28.03.2017
 • HCL nr.56 din 28.04.2017
  - privind aprobarea punerii în aplicare a Sentinței civile nr. 5079/16.05.2016 emisă de Judecătoria Brașov și a Deciziei civile nr. 145/Ap/09.02.2017 emisă de Tribunalul Brașov
 • HCL nr.55 din 28.04.2017
  - privind aprobarea realizării extinderii rețelei electrice stradale și a iluminatului public în zona Urlătoarea, comuna Vama Buzăului, județul Brașov
 • HCL nr.54 din 28.04.2017
  - privind aprobarea retragerii dreptului de folosinţă gratuită al Asociaţiei „Valea Zimbrilor – Vama Buzăului” asupra terenului în suprafată de 500,00 mp, identificat în cartea funciară nr.101049 Vama Buzăului, cu nr. cad./nr. topo. 101049
 • HCL nr.53 din 28.04.2017
  - privind aprobarea acordării unui sprijin financiar unităților de cult din comuna Vama Buzăului, aparținând cultelor religioase recunoscute în România
 • HCL nr.52 din 28.04.2017
  - privind aprobarea valorii totale și a solicitării scrisorii de garanție pentru proiectul „Achiziție dotări pentru Căminul Cultural Vama Buzăului”, aferent contractului de finanțare nr. C0760CM00031570800213/31.08.2016 încheiat de Comuna Vama Buzăului cu Agenția Pentru Finanțarea Investițiilor Rurale – România
 • HCL nr.51 din 28.04.2017
  - privind aprobarea depunerii cererii de finanțare pentru proiectul „Achiziție dotări pentru Căminul Cultural Acriș”, în cadrul Submăsurii 7.6 – Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural, aferent Programului Național de Dezvoltare Rurală | Anexa 1 | Anexa 2
 • HCL nr.50 din 28.04.2017
  - privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din data de 28.03.2017
 • HCL nr.49 din 28.03.2017
  - privind aprobarea amplasării masei lemnoase din pădurea proprietate a Comunei Vama Buzăului, pentru anul de producție 2017
 • HCL nr.48 din 28.03.2017
  - privind aprobarea întocmirii amenajamentului silvic pentru pășunea împădurită cu consistență mai mare sau egală cu 0,4, proprietate a Comunei Vama Buzăului
 • HCL nr.47 din 28.03.2017
  - privind aprobarea solicitării de către Asociaţia „Transhumanţa Vama Buzăului” a plăţilor obţinute în cadrul schemelor de sprijin acordate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (A.P.I.A.), aferente anului 2017, pentru păşunile proprietate privată a Comunei Vama Buzăului
 • HCL nr.46 din 28.03.2017
  - privind aprobarea procedurii de evaluare a performanţelor profesionale ale salariaţilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului şi din cadrul S.P.C.L.E.P. al comunei Vama Buzăului, pentru anul 2016
 • HCL nr.45 din 28.03.2017
  - privind desemnarea persoanelor responsabile cu înscrierea datelor în registrul agricol al comunei Vama Buzăului
 • HCL nr.44 din 28.03.2017
  - privind aprobarea contractului de asistență juridică și reprezentare înregistrat la Primăria Vama Buzăului cu nr. 1372/21.03.2017
 • HCL nr.43 din 28.03.2017
  - privind aprobarea revocării Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 20/28.02.2017
 • HCL nr.42 din 28.03.2017
  - privind aprobarea realizării investiției „Cămin Cultural Acriș, comuna Vama Buzăului, județul Brașov”
 • HCL nr.41 din 28.03.2017
  - privind aprobarea completării Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 25/28.02.2017
 • HCL nr.40 din 28.03.2017
  - privind aprobarea completării Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 24/28.02.2017
 • HCL nr.39 din 28.03.2017
  - privind aprobarea completării Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 23/28.02.2017
 • HCL nr.38 din 28.03.2017
  - privind aprobarea completării Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 22/28.02.2017
 • HCL nr.37 din 28.03.2017
  - privind aprobarea completării Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 21/28.02.2017
 • HCL nr.36 din 28.03.2017
  - privind aprobarea depunerii la finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală (P.N.D.L.) a unor obiective de investiții
 • HCL nr.35 din 28.03.2017
  - privind aprobarea completării „Programului cultural anual la nivelul comunei Vama Buzăului”
 • HCL nr.34 din 28.03.2017
  - privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru personalul didactic de predare şi didactic auxiliar navetist, de la şcolile de pe raza comunei Vama Buzăului, pe parcursul anului 2017
 • HCL nr.33 din 28.03.2017
  - privind aprobarea programului de achiziţii aferent anului 2017, la nivelul Comunei Vama Buzăului
 • HCL nr.32 din 28.03.2017
  - privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al Comunei Vama Buzăului pentru anul 2017
 • HCL nr.31 din 28.03.2017
  - privind aprobarea modului de valorificare și a prețului de pornire a licitației pentru materialul lemnos din partizile nr. 190 și 250
 • HCL nr.30 din 28.03.2017
  - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli preliminat pe anul 2017, întocmit de către Ocolul Silvic Teliu în baza contractului de administrare încheiat cu Comuna Vama Buzăului
 • HCL nr.29 din 28.03.2017
  - privind aprobarea balanţei de venituri şi cheltuieli pe anul 2016, întocmită de către Ocolul Silvic Teliu în baza contractului de administrare încheiat cu Comuna Vama Buzăului
 • HCL nr.28 din 28.03.2017
  - privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al comunei Vama Buzăului pentru perioada Aprilie 2017 – Iunie 2017
 • HCL nr.27 din 28.03.2017
  - privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din data de 28.02.2017
 • HCL nr.26 din 28.02.2017
  - privind aprobarea situațiilor financiare și a contului de execuție a bugetului local al Comunei Vama Buzăului, la data de 31.12.2016 | Anexa
 • HCL nr.25 din 28.02.2017
  - privind aprobarea realizării investiției „Înființare rețea de canalizare, racorduri, rigole, accese riverani și trotuare în satele Dălghiu, Vama Buzăului și Acriș, comuna Vama Buzăului, județul Brașov”
 • HCL nr.24 din 28.02.2017
  - privind aprobarea realizării investiției „Construire, reabilitare poduri în comuna Vama Buzăului, județul Brașov”
 • HCL nr.23 din 28.02.2017
  - privind aprobarea realizării investiției „Cămin Cultural Buzăiel, comuna Vama Buzăului, județul Brașov”
 • HCL nr.22 din 28.02.2017
  - privind aprobarea realizării investiției „Construire grădiniță în satul Acriș, comuna Vama Buzăului”
 • HCL nr.21 din 28.02.2017
  - privind aprobarea realizării investiției „Reabilitare corpuri clădire Școala Gimnazială Vama Buzăului”
 • HCL nr.20 din 28.02.2017
  - privind aprobarea contractului de asistență juridică și reprezentare înregistrat la Primăria Vama Buzăului cu nr. 684/20.02.2017
 • HCL nr.19 din 28.02.2017
  - privind aprobarea acordării, cu titlu gratuit, a unei cantități de material lemnos Asociației „Valea Zimbrilor - Vama Buzăului”, în vederea extinderii rezervației de zimbrii
 • HCL nr.18 din 28.02.2017
  - privind stabilirea de măsuri pentru îndeplinirea obligațiilor ce revin Comunei Vama Buzăului cu privire la organizarea și desfășurarea executării pedepselor și a măsurilor neprivative de libertate
 • HCL nr.17 din 28.02.2017
  - privind aprobarea dezmembrării terenului în suprafaţă de 103.014,00 m.p., situat în comuna Vama Buzăului, judeţul Braşov şi înscris în C.F. 100098 Vama Buzăului, nr. cad./topo. 100098, în 3 loturi
 • HCL nr.16 din 28.02.2017
  - privind aprobarea modificării tarifului pentru activitatea de precolectare, colectare și transport a deșeurilor municipale, inclusiv ale deșeurilor toxice periculoase din deșeurile menajere, cu excepția celor cu regim special, desfășurată de către Societatea Comercială Salubritatea IBSV S.R.L. Întorsura Buzăului
 • HCL nr.15 din 28.02.2017
  - privind aprobarea aderării Comunei Vama Buzăului la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Iso Mediu” în domeniul salubrizării localităților din județul Brașov
 • HCL nr.14 din 28.02.2017
  - privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din data de 27.01.2017
 • HCL nr.13 din 27.01.2017
  - privind aprobarea reţelei şcolare a comunei Vama Buzăului ce va funcţiona în anul şcolar 2017 – 2018
 • HCL nr.12 din 27.01.2017
  - privind aprobarea însuşirii de către Consiliul Local a stadiului de completare a registrului agricol al comunei Vama Buzăului şi stabilirea de măsuri pentru eficientizarea activităţii de înscriere în registrul agricol
 • HCL nr.11 din 27.01.2017
  - privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local aferent anului 2017, în conformitate cu prevederile Legii 416/2001 - privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare | Anexa
 • HCL nr.10 din 27.01.2017
  - privind aprobarea modului de valorificare și a prețului de pornire a licitației pentru materialul lemnos din partida nr. 265
 • HCL nr.9 din 27.01.2017
  - privind aprobarea modificării cotizației aferente anului 2017, pe care Comuna Vama Buzăului trebuie să o achite în calitatea acesteia de membru activ în cadrul Asociației de Dezvoltare Durabilă „Curbura Carpaților”
 • HCL nr.8 din 27.01.2017
  - privind aprobarea normativelor proprii de cheltuieli cu privire la consumul lunar/anual de carburanți la nivelul Comunei Vama Buzaului | Anexa
 • HCL nr.7 din 27.01.2017
  - privind aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului comunei Vama Buzăului, pentru anul 2016 | Anexa 1 | Anexa 2
 • HCL nr.6 din 27.01.2017
  - privind aprobarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al comunei Vama Buzăului
 • HCL nr.5 din 27.01.2017
  - privind aprobarea modificărilor inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al comunei Vama Buzăului
 • HCL nr.4 din 27.01.2017
  - privind aprobarea modificării Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 70/29.12.2016 – privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale la nivelul comunei Vama Buzăului, pentru anul 2017 | Anexa
 • HCL nr.3 din 27.01.2017
  - privind aprobarea procesului verbal al şedinţei de îndată a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din data de 05.01.2017
 • HCL nr.2 din 27.01.2017
  - privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din data de 29.12.2016
 • HCL nr.1 din 05.01.2017
  - privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetar al secțiunii de dezvoltare a bugetului local de venituri şi cheltuieli al Comunei Vama Buzăului, pe anul 2016, din excedentul bugetului local

2016[+] deschide[-] inchide

 • HCL nr.78 din 29.12.2016
  - privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a comunei Vama Buzăului pentru perioada 2016 – 2021
 • HCL nr.77 din 29.12.2016
  - privind aprobarea acordării unui ajutor de înmormântare
 • HCL nr.76 din 29.12.2016
  - privind aprobarea acordării unui sprijin financiar
 • HCL nr.75 din 29.12.2016
  - privind aprobarea prelungirii contractelor de furnizare a energiei electrice încheiate cu societatea Electrica Furnizare S.A.
 • HCL nr.74 din 29.12.2016
  - privind aprobarea prelungirii, prin act adiţional, a contractului de închiriere nr. 350/03.02.2010
 • HCL nr.73 din 29.12.2016
  - privind aprobarea acordării, cu titlu gratuit, a unei cantități de material lemnos pentru foc, d-lui Drăgan Vasile și d-lui Neagoe Viorel
 • HCL nr.72 din 29.12.2016
  - privind aprobarea modului de valorificare și a prețului de pornire a licitației pentru materialul lemnos din partizile nr. 244, 250, 257, 263 și 267
 • HCL nr.71 din 29.12.2016
  - privind aprobarea actului adiţional nr. 5 la contractul de administrare nr. 183/23.02.2004 încheiat de Ocolul Silvic Teliu – Direcția Silvică Brașov cu Comuna Vama Buzăului
 • HCL nr.70 din 29.12.2016
  - privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale la nivelul comunei Vama Buzăului, pentru anul 2017 | Anexa 1 | Anexa 2
 • HCL nr.69 din 29.12.2016
  - privind aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din data de 13.12.2016
 • HCL nr.68 din 29.12.2016
  - privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din data de 21.11.2016
 • HCL nr.67 din 29.12.2016
  - privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al comunei Vama Buzăului pentru perioada Ianuarie 2017 – Martie 2017
 • HCL nr.66 din 13.12.2016
  - privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul „Școală pentru viitor”
 • HCL nr.65 din 13.12.2016
  - privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli al Comunei Vama Buzăului pe anul 2016 – secţiunea de dezvoltare și secțiunea de funcționare, trimestrul IV | Anexa
 • HCL nr.64 din 21.11.2016
  - privind aprobarea contractului de asistență juridică și reprezentare înregistrat la Primăria Vama Buzăului cu nr. 3918/13.10.2016
 • HCL nr.63 din 21.11.2016
  - privind aprobarea prelungirii, prin act adiţional, a contractului de comodat nr. 1406/07.06.2007 | Anexa
 • HCL nr.62 din 21.11.2016
  - privind aprobarea prelungirii, prin act adiţional, a contractului de comodat nr. 1405/07.06.2007 | Anexa
 • HCL nr.61 din 21.11.2016
  - privind aprobarea demolării imobilului Canton Pastoral, situat în comuna Vama Buzăului, satul Buzăiel, nr. 867B, județul Brașov
 • HCL nr.60 din 21.11.2016
  - privind aprobarea solicitării nr. 12636/08.11.2016 a Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. Brașov
 • HCL nr.59 din 21.11.2016
  - privind aprobarea limitelor superioare ale prețului prestației de exploatare a materialului lemnos din partizile nr. 229 și nr. 241, constituite în fondul forestier proprietate a Comunei Vama Buzăului
 • HCL nr.58 din 21.11.2016
  - privind aprobarea introducerii în Catalogul Național al Pădurilor Virgine a unor suprafețe de pădure proprietate a Comunei Vama Buzăului
 • HCL nr.57 din 21.11.2016
  - privind aprobarea prețurilor de referință al masei lemnoase pe picior ce se recoltează din fondul forestier proprietate a Comunei Vama Buzăului
 • HCL nr.56 din 21.11.2016
  - privind aprobarea procedurii de evaluare a performanţelor profesionale ale salariaţilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului şi din cadrul S.P.C.L.E.P. al comunei Vama Buzăului, pentru anul 2015
 • HCL nr.55 din 21.11.2016
  - privind aprobarea PLANULUI DE OCUPARE A FUNCŢIILOR PUBLICE din aparatul de specialitate al primarului comunei Vama Buzăului şi din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor pentru anul 2017 | Anexa
 • HCL nr.54 din 21.11.2016
  - privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli al Comunei Vama Buzăului pe anul 2016 – secţiunea de dezvoltare și secțiunea de funcționare, trimestrul IV | Anexa
 • HCL nr.53 din 21.11.2016
  - privind aprobarea procesului verbal al şedinţei de îndată a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din data de 09.11.2016
 • HCL nr.52 din 21.11.2016
  - privind aprobarea procesului verbal al şedinţei de îndată a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din data de 07.10.2016
 • HCL nr.51 din 21.11.2016
  - privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din data de 30.09.2016
 • HCL nr.50 din 09.11.2016
  - privind aprobarea încheierii unui contract de prestare a serviciului de salubrizare între Comuna Vama Buzăului și operatorul de salubritate S.C. Hidro – Sal Com S.R.L. Prejmer | Anexa
 • HCL nr.49 din 09.11.2016
  - privind luarea act de către Consiliul Local al comunei Vama Buzăului asupra încetării contractului de delegare a serviciului de salubritate nr. 41/05.05.2009, încheiat între A.D.I. IBSV Salubritate – în calitate de delegatar și S.C. Salubritatea IBSV S.R.L. – în calitate de delegat
 • HCL nr.48 din 07.10.2016
  - privind aprobarea modalității de distribuire a materialului lemnos, aprobat prin hotărâri ale Consiliului Local al comunei Vama Buzăului să fie valorificat prin vânzare către populația locală
 • HCL nr.47 din 07.10.2016
  - privind aprobarea efectuării unor cheltuieli de la bugetul local al Comunei Vama Buzăului, pe anul 2016, în vederea organizării unor evenimente
 • HCL nr.46 din 07.10.2016
  - privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli al Comunei Vama Buzăului pe anul 2016 – secţiunea de funcționare, trimestrul IV | Anexa
 • HCL nr.45 din 30.09.2016
  - privind aprobarea planului operativ de deszăpezire pe drumurile de interes local din comuna Vama Buzăului, pentru iarna 2016-2017 | Anexa
 • HCL nr.44 din 30.09.2016
  - privind aprobarea modului și a prețului de valorificare a unei cantități de 11,00 m.c. material lemnos din partida nr. 167 – produse secundare, de igienă și accidentale
 • HCL nr.43 din 30.09.2016
  - privind aprobarea modificării prețului de pornire a licitației pentru materialul lemnos din partida nr. 190 – produse secundare rărituri și din partida nr. 193 – produse principale progresive I
 • HCL nr.42 din 30.09.2016
  - privind aprobarea asigurării finanțării de la bugetul local al Comunei Vama Buzăului a unor categorii de cheltuieli, care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală (P.N.D.L.), pentru obiectivul „Alimentare cu apă a localității Buzăiel din sursa Fortoiș, comuna Vama Buzăului, județul Brașov”
 • HCL nr.41 din 30.09.2016
  - privind aprobarea asigurării finanțării de la bugetul local al Comunei Vama Buzăului a unor categorii de cheltuieli, care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală (P.N.D.L.), pentru obiectivul „Asfaltare străzi în comuna Vama Buzăului, județul Brașov”
 • HCL nr.40 din 30.09.2016
  - privind aprobarea asigurării finanțării de la bugetul local al Comunei Vama Buzăului a unor categorii de cheltuieli, care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală (P.N.D.L.), pentru obiectivul „Cămin Cultural Buzăiel, comuna Vama Buzăului, județul Brașov”
 • HCL nr.39 din 30.09.2016
  - privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul „Cămin Cultural Buzăiel, comuna Vama Buzăului, județul Brașov”
 • HCL nr.38 din 30.09.2016
  - privind aprobarea proiectului tehnic (P.T.) și a detaliilor de execuție (D.E.) pentru obiectivul de investiții „Asfaltare străzi în comuna Vama Buzăului, județul Brașov”
 • HCL nr.37 din 30.09.2016
  - privind aprobarea înscrierii în cartea funciară a dezmembrării numărului cadastral 100262 din C.F. nr. 100262 – Vama Buzăului
 • HCL nr.36 din 30.09.2016
  - privind aprobarea participării Comunei Vama Buzăului la proiectul de infrastructură din sectorul apă/apă uzată, aferent perioadei de programare financiară 2014-2020, co-finanțat din fonduri europene, prin Programul Operațional de Infrastructură Mare (P.O.I.M.)
 • HCL nr.35 din 30.09.2016
  - privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al comunei Vama Buzăului pentru perioada Octombrie 2016 – Decembrie 2016
 • HCL nr.34 din 30.09.2016
  - privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din data de 26.08.2016
 • HCL nr.33 din 26.08.2016
  - privind stabilirea paginilor oficiale web și facebook ale Comunei Vama Buzăului
 • HCL nr.32 din 26.08.2016
  - privind aprobarea desemnării reprezentanţilor Consiliului Local al comunei Vama Buzăului în cadrul Consiliului de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Vama Buzăului pentru anul şcolar 2016-2017
 • HCL nr.31 din 26.08.2016
  - privind aprobarea documentației tehnico – economice a obiectivului „Șanțuri de scurgere a apelor și podețe Acriș I – Tronson I” aferent Drum Acriș, comuna Vama Buzăului, județul Brașov
 • HCL nr.30 din 26.08.2016
  - privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice aferentă obiectivului „Reparații prin pietruire și șanțuri de scurgere a apelor pe străzile: „Muchia lui Cocoș” și „Pe Dealul lui Cocoș”, localitatea Acriș, comuna Vama Buzăului, județul Brașov”
 • HCL nr.29 din 26.08.2016
  - privind aprobarea constituirii unui drept de superficie în favoarea S.C. Dălghiaș Devolopment S.R.L. asupra unor imobile terenuri, proprietate privată a Comunei Vama Buzăului
 • HCL nr.28 din 26.08.2016
  - privind aprobarea încheierii unui act aditional la contractul de concesiune nr. 1262/18.04.2012 încheiat între Comuna Vama Buzăului şi Asociaţia „Transhumanţa Vama Buzăului” | Anexa
 • HCL nr.27 din 26.08.2016
  - privind aprobarea modului de valorificare și a prețului de pornire a licitației pentru materialul lemnos din partizile nr. 190 și nr. 229 – produse secundare-rărituri
 • HCL nr.26 din 26.08.2016
  - privind aprobarea modului de valorificare și a prețului de pornire a licitației pentru materialul lemnos din partida nr. 193 – produse principale progresive I
 • HCL nr.25 din 26.08.2016
  - privind aprobarea modificării bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Vama Buzăului pe anul 2016 – secțiunea de funcționare, trimestrul III | Anexa
 • HCL nr.24 din 26.08.2016
  - privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din data de 27.07.2016
 • HCL nr.23 din 27.07.2016
  - privind aprobarea situațiilor financiare și a contului de execuție a bugetului local al Comunei Vama Buzăului, la data de 30.06.2016
 • HCL nr.22 din 27.07.2016
  - privind aprobarea, de principiu, a înființării Poliției Locale la nivelul comunei Vama Buzăului
 • HCL nr.21 din 27.07.2016
  - privind aprobarea modificării art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 88/31.08.2015
 • HCL nr.20 din 27.07.2016
  - privind aprobarea modificării art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 11/29.01.2016
 • HCL nr.19 din 27.07.2016
  - privind aprobarea însuşirii de către Consiliul Local a stadiului de completare a registrului agricol al comunei Vama Buzăului şi stabilirea de măsuri pentru eficientizarea activităţii de înscriere în registrul agricol
 • HCL nr.18 din 27.07.2016
  - privind
 • HCL nr.17 din 27.07.2016
  - privind aprobarea Actului constitutiv modificat și a Statutului modificat al S.C. Hidro Sal Com S.R.L. și asocierea Comunei Vama Buzăului cu Comuna Teliu și Comuna Prejmer la S.C. Hidro Sal Com S.R.L.
 • HCL nr.16 din 27.07.2016
  - privind aprobarea acordării cu titlu gratuit a lemnului de foc necesar încălzirii instituţiilor de pe raza Comunei Vama Buzăului pe perioada iernii 2016 - 2017 | Anexa
 • HCL nr.15 din 27.07.2016
  - privind aprobarea modului de valorificare și a prețului de pornire a licitației pentru materialul lemnos din partida nr. 193 – produse principale progresive I
 • HCL nr.14 din 27.07.2016
  - privind aprobarea modului de valorificare și a prețului de pornire a licitației pentru materialul lemnos din partida nr. 9438 – produse de igienă
 • HCL nr.13 din 27.07.2016
  - privind aprobarea, de principiu, a concesionării unei suprafeţe de 500 m.p. situat în satul Acriș, comuna Vama Buzăului, judeţul Braşov şi înscris în C.F. 100262 Vama Buzăului, nr. cad./topo. 100262
 • HCL nr.12 din 27.07.2016
  - privind aprobarea, de principiu, a dezmembrării terenului în suprafaţă de 19.033,00 m.p., situat în satul Acriș, comuna Vama Buzăului, judeţul Braşov şi înscris în C.F. 100262 Vama Buzăului, nr. cad./topo. 100262, în patru loturi
 • HCL nr.11 din 27.07.2016
  - privind aprobarea închirierii parțiale a Anexei gospodărești, proprietate privată a Comunei Vama Buzăului, către Asociația „Transhumanța Vama Buzăului” | Anexa
 • HCL nr.10 din 27.07.2016
  - privind aprobarea PLANULUI DE OCUPARE A FUNCŢIILOR PUBLICE din aparatul de specialitate al primarului comunei Vama Buzăului şi din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor pentru anul 2016 | Anexa
 • HCL nr.9 din 27.07.2016
  - privind stabilirea cuantumului indemnizației de ședință pentru membrii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului care participă la ședințele ordinare ale consiliului si ale comisiilor de specialitate
 • HCL nr.8 din 27.07.2016
  - privind aprobarea procesului verbal al primei şedinţe a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din data de 23.06.2016
 • HCL nr.7 din 27.07.2016
  - privind aprobarea procesului verbal al şedinţei de constituire a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din data de 23.06.2016
 • HCL nr.6 din 23.06.2016
  - privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Vama Buzăului pe principalele domenii de activitate | Anexa
 • HCL nr.5 din 23.06.2016
  - privind alegerea viceprimarului Comunei Vama Buzăului
 • HCL nr.4 din 23.06.2016
  - privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Comunei Vama Buzăului
 • HCL nr.3 din 23.06.2016
  - privind declararea ca legal constituit a Consiliului Local al Comunei Vama Buzăului
 • HCL nr.2 din 23.06.2016
  - privind validarea mandatelor consilierilor aleşi
 • HCL nr.1 din 23.06.2016
  - privind alegerea Comisiei de validare

 • HCL nr.67 din 27.05.2016
  - privind aprobarea acordării unui ajutor de înmormântare
 • HCL nr.66 din 27.05.2016
  - privind aprobarea acordării, cu titlu gratuit, a unei cantități de material lemnos pentru construcții Despărțământului „Astra – Buzăul Ardelean”
 • HCL nr.65 din 27.05.2016
  - privind aprobarea contractului de asistență juridică și reprezentare înregistrat la Primăria Vama Buzăului cu nr. 2011/10.05.2016
 • HCL nr.64 din 27.05.2016
  - privind aprobarea „Programului cultural anual la nivelul comunei Vama Buzăului”
 • HCL nr.63 din 27.05.2016
  - privind aprobarea modificării Regulamentului privind organizarea sezonului pastoral în comuna Vama Buzăului
 • HCL nr.62 din 27.05.2016
  - privind aprobarea modului de valorificare și a prețului de pornire a licitației pentru materialul lemnos din partizile nr. 194, nr. 195 și nr. 196 – produse de igienă și accidentale
 • HCL nr.61 din 27.05.2016
  - privind aprobarea proiectului tehnic (P.T.) și a detaliilor de execuţie (D.E.) pentru obiectivul de investiţii „Alimentare cu apă a localității Buzăiel din sursa Fortoiș, comuna Vama Buzăului, județul Brașov”
 • HCL nr.60 din 27.05.2016
  - privind aprobarea PLANULUI DE OCUPARE A FUNCŢIILOR PUBLICE din aparatul de specialitate al primarului comunei Vama Buzăului şi din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor pentru anul 2016 | Anexa
 • HCL nr.59 din 27.05.2016
  - privind aprobarea modificării bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Vama Buzăului pe anul 2016 – secțiunea de dezvoltare și secțiunea de funcționare, trimestrul II | Anexa
 • HCL nr.58 din 27.05.2016
  - privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din data de 28.04.2016
 • HCL nr.57 din 28.04.2016
  - privind aprobarea acordării unui ajutor de înmormântare
 • HCL nr.56 din 28.04.2016
  - privind aprobarea acordării unui sprijin financiar unităților de cult din comuna Vama Buzăului, aparținând cultelor religioase recunoscute în România
 • HCL nr.55 din 28.04.2016
  - privind aprobarea prelungirii, prin act adițional, a contractului de comodat nr. 2573/03.09.2012
 • HCL nr.54 din 28.04.2016
  - privind aprobarea prelungirii Programului Local de Sănătate derulat la nivelul comunei Vama Buzăului, în parteneriat cu P.F.A. Dr. Iliuță Vasile
 • HCL nr.53 din 28.04.2016
  - privind aprobarea dării în folosință gratuită, Școlii Gimnaziale Vama Buzăului, a unor imobile
 • HCL nr.52 din 28.04.2016
  - privind aprobarea acordării cu titlu gratuit a unei cantități de material lemnos pentru construcții Parohiei Ortodoxe Vama Buzăului și Prohiei Ortodoxe Buzăiel
 • HCL nr.51 din 28.04.2016
  - privind analizarea solicitării nr. 5608/19.04.2016 a Ocolului Silvic Teliu
 • HCL nr.50 din 28.04.2016
  - privind aprobarea modului de valorificare și a prețului de pornire a licitației pentru materialul lemnos din partizile nr. 156, nr. 160, nr. 162 și nr. 164 – produse principale
 • HCL nr.49 din 28.04.2016
  - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli preliminat pe anul 2016, întocmit de către Ocolul Silvic Teliu în baza contractului de administrare încheiat cu Comuna Vama Buzăului
 • HCL nr.48 din 28.04.2016
  - privind aprobarea balanţei de venituri şi cheltuieli pe anul 2015, întocmită de către Ocolul Silvic Teliu în baza contractului de administrare încheiat cu Comuna Vama Buzăului
 • HCL nr.47 din 28.04.2016
  - privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din data de 25.03.2016
 • HCL nr.46 din 25.03.2016
  - privind aprobarea încheierii unui contract de asistență juridică și reprezentare a Comunei Vama Buzăului, în cadrul Dosarului nr. 688/62/2016 înregistrat la Tribunalul Brașov
 • HCL nr.45 din 25.03.2016
  - privind aprobarea contractului de asistență juridică înregistrat la Primăria Vama Buzăului cu nr. 204/26.01.2016
 • HCL nr.44 din 25.03.2016
  - privind aprobarea Regulamentului privind organizarea sezonului pastoral în comuna Vama Buzăului | Anexa
 • HCL nr.43 din 25.03.2016
  - privind aprobarea acordării unui mandat special reprezentantului Comunei Vama Buzăului în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Aquacov” | Anexa 2 | Anexa 3
 • HCL nr.42 din 25.03.2016
  - privind aprobarea închirierii unei suprafețe de teren proprietate privată a Comunei Vama Buzăului | Anexa
 • HCL nr.41 din 25.03.2016
  - privind însuşirea Acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea activităţii de audit public intern | Anexa
 • HCL nr.40 din 25.03.2016
  - privind aprobarea întocmirii studiului de fezabilitate pentru obiectivul „Modernizarea, renovarea și dotarea Căminului Cultural Acriș din satul Acriș, comuna Vama Buzăului”
 • HCL nr.39 din 25.03.2016
  - privind aprobarea întocmirii studiului de fezabilitate pentru obiectivul „Restaurarea, conservarea și dotarea monumentului Post de Grăniceri din satul Dălghiu, comuna Vama Buzăului”
 • HCL nr.38 din 25.03.2016
  - privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice aferentă obiectivului ”Semnalizare rutieră DC 49A Vama Buzăului„/li>
 • HCL nr.37 din 25.03.2016
  - privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Alimentare cu apă a localității Buzăiel din sursa Fortoiș, comuna Vama Buzăului, județul Brașov”
 • HCL nr.36 din 25.03.2016
  - privind aprobarea modului de valorificare și a prețului de pornire a licitației pentru materialul lemnos din partida nr. 1163, 167, 168 și 169 - produse secundare, de igienă și accidentale
 • HCL nr.35 din 25.03.2016
  - privind aprobarea modului de valorificare și a prețului de pornire a licitației pentru materialul lemnos din partida nr. 140 – produse principale progressive I și partida nr. 154 – produse principale progresive I
 • HCL nr.34 din 25.03.2016
  - privind aprobarea amplasării masei lemnoase din pădurea proprietate a Comunei Vama Buzăului, pentru anul de producție 2016
 • HCL nr.33 din 25.03.2016
  - privind aprobarea prețurilor de referință al masei lemnoase pe picior ce se recoltează din fondul forestier proprietate a Comunei Vama Buzăului
 • HCL nr.32 din 25.03.2016
  - privind aprobarea modificărilor şi completărilor inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al comunei Vama Buzăului
 • HCL nr.31 din 25.03.2016
  - privind aprobarea Regulamentului de acordare a unui sprijin financiar unităților de cult din comuna Vama Buzăului, aparținând cultelor religioase recunoscute din România | Anexa
 • HCL nr.30 din 25.03.2016
  - privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli al Comunei Vama Buzăului pe anul 2016 – secţiunea de funcționare, trimestrul I | Anexa
 • HCL nr.29 din 25.03.2016
  - privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al comunei Vama Buzăului pentru perioada Aprilie 2016 – Iunie 2016
 • HCL nr.28 din 25.03.2016
  - privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din data de 18.02.2016
 • HCL nr.27 din 18.02.2016
  - privind aprobarea acordării unui ajutor de înmormântare
 • HCL nr.26 din 18.02.2016
  - privind aprobarea prelungirii, prin act aditional, a contractului de închiriere nr. 452/02.03.2009
 • HCL nr.25 din 18.02.2016
  - privind aprobarea prelungirii, prin act adițional, a contractului de comodat nr. 536/07.03.2007
 • HCL nr.24 din 18.02.2016
  - privind aprobarea îndreptării unei erori materiale din cuprinsul Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 102/30.10.2015
 • HCL nr.23 din 18.02.2016
  - privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Asfaltare străzi în comuna Vama Buzăului, județul Brașov”
 • HCL nr.22 din 18.02.2016
  - privind aprobarea planului de achiziţii aferent anului 2016, la nivelul Comunei Vama Buzăului
 • HCL nr.21 din 18.02.2016
  - privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al Comunei Vama Buzăului pentru anul 2016
 • HCL nr.20 din 18.02.2016
  - privind aprobarea utilizării în anul 2016, a excedentului anual al bugetului local în sumă de 1.341,06 mii lei, pentru secţiunea de dezvoltare din cadrul bugetului local al Comunei Vama Buzăului
 • HCL nr.19 din 18.02.2016
  - privind aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului comunei Vama Buzăului, pentru anul 2015
 • HCL nr.18 din 18.02.2016
  - privind aprobarea însuşirii lucrărilor, serviciilor şi produselor achiziţionate de Comuna Vama Buzăului pe parcursul anului 2015
 • HCL nr.17 din 18.02.2016
  - privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar la data de 31.12.2015
 • HCL nr.16 din 18.02.2016
  - privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din data de 29.01.2016
 • HCL nr.15 din 29.01.2016
  - privind aprobarea prelungirii uni contract de închiriere
 • HCL nr.14 din 29.01.2016
  - privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local aferent anului 2016, în conformitate cu prevederile Legii 416/2001 - privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare | Anexa
 • HCL nr.13 din 29.01.2016
  - privind stabilirea faptelor săvârșite de instituțiile publice, agenții economici, alte persoane juridice, precum și de cetățeni, care constituie contravenții în domeniul bunei gospodăriri a comunei Vama Buzăului, precum și a sancțiunilor ce se pot aplica pentru acestea
 • HCL nr.12 din 29.01.2016
  - privind aprobarea normativelor proprii de cheltuieli cu privire la consumul lunar/anual de carburanți la nivelul Comunei Vama Buzaului | Anexa
 • HCL nr.11 din 29.01.2016
  - privind aprobarea organizării unei comisii speciale a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului pentru urmărirea derulării contractului de administrare încheiat între Comuna Vama Buzăului și Direcția Silvică Brașov – Ocolul Silvic Teliu
 • HCL nr.10 din 29.01.2016
  - privind aprobarea dezmembrării terenului în suprafaţă de 250.163,00 m.p., situat în comuna Vama Buzăului, judeţul Braşov şi înscris în C.F. 100129 Vama Buzăului, nr. cad./topo. 100129, în 4 loturi
 • HCL nr.9 din 29.01.2016
  - privind aprobarea dării în folosință gratuită, Școlii Gimnaziale Vama Buzăului, a imobilului „Grădinița Vama Buzăului”, situat în comuna Vama Buzăului, satul Vama Buzăului, nr. 424, județul Brașov
 • HCL nr.8 din 29.01.2016
  - privind aprobarea realizării investiției „Alimentarea cu apă a localității Buzăiel din sursa Fortoiș, comuna Vama Buzăului, județul Brașov”
 • HCL nr.7 din 29.01.2016
  - privind aprobarea realizării investiției „Asfaltare străzi în comuna Vama Buzăului, județul Brașov”
 • HCL nr.6 din 29.01.2016
  - privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizați, reprezentând noua valoare a investiției „Reabilitare drum comunal DC49 Buzăiel, km 2+080÷7+080, comuna Vama Buzăului, judeţul Braşov”, compusă din valoarea lucrărilor executate decontate sau nedecontate, până la 31.12.2015 și valoarea rest de executat
 • HCL nr.5 din 29.01.2016
  - privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale la nivelul comunei Vama Buzăului, pentru anul 2016 | Anexa 1 | Anexa 2
 • HCL nr.4 din 29.01.2016
  - privind aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din data de 06.01.2016
 • HCL nr.3 din 29.01.2016
  - privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din data de 29.12.2015
 • HCL nr.2 din 06.01.2016
  - privind aprobarea acordării unui ajutor material în caz de incendiu
 • HCL nr.1 din 06.01.2016
  - privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetar al secțiunii de dezvoltare a bugetului local de venituri şi cheltuieli al Comunei Vama Buzăului, pe anul 2015, din excedentul bugetului local

2015[+] deschide[-] inchide

 • HCL nr.127 din 29.12.2015
  - privind aprobarea contractului de asistență juridică și reprezentare în fața Tribunalului Brașov, înregistrat la Primăria Vama Buzăului cu nr. 5613/03.12.2015
 • HCL nr.126 din 29.12.2015
  - privind aprobarea reţelei şcolare a comunei Vama Buzăului ce va funcţiona în anul şcolar 2016 – 2017
 • HCL nr.125 din 29.12.2015
  - privind analizarea cererii înregistrate la Primăria comunei Vama Buzăului cu nr. 5524/25.11.2015
 • HCL nr.124 din 29.12.2015
  - privind aprobarea prelungirii valabilităţii Planului Urbanistic General (P.U.G.) al comunei Vama Buzăului, până la data de 30 decembrie 2018
 • HCL nr.123 din 29.12.2015
  - privind aprobarea dezmembrării terenului în suprafaţă de 8.100,00 m.p., situat în comuna Vama Buzăului, judeţul Braşov şi înscris în C.F. 100182 Vama Buzăului, nr. cad./topo. 100182, în 4 loturi
 • HCL nr.122 din 29.12.2015
  - privind aprobarea dezmembrării terenului în suprafaţă de 138.768,00 m.p., situat în comuna Vama Buzăului, judeţul Braşov şi înscris în C.F. 100953 Vama Buzăului, nr. cad./topo. 100953, în 14 loturi
 • HCL nr.121 din 29.12.2015
  - privind aprobarea abrogării Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 103/30.10.2015
 • HCL nr.120 din 29.12.2015
  - privind aprobarea modului de valorificare și a prețului de pornire a licitației pentru materialul lemnos din partida nr. 122 – produse de igienă, partida nr. 135 – produse de igienă, partida nr. 9229 – produse de igienă și partida nr. 136 – produse accidentale I
 • HCL nr.119 din 29.12.2015
  - privind aprobarea prețurilor de referință al masei lemnoase pe picior ce se recoltează din fondul forestier proprietate a Comunei Vama Buzăului | Anexa
 • HCL nr.118 din 29.12.2015
  - privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale la nivelul comunei Vama Buzăului, pentru anul 2016 | Anexa 1 | Anexa 2
 • HCL nr.117 din 29.12.2015
  - privind aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din data de 15.12.2015
 • HCL nr.116 din 29.12.2015
  - privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din data de 20.11.2015
 • HCL nr.115 din 29.12.2015
  - privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al comunei Vama Buzăului pentru perioada Ianuarie 2016 – Martie 2016
 • HCL nr.114 din 15.12.2015
  - privind aprobarea depunerii de către Comuna Vama Buzăului a cererii de finanțare a Proiectului „Achiziție Dotări pentru Căminul Cultural Vama Buzăului”, în cadrul Submăsurii 7.6 – Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural | Anexa
 • HCL nr.113 din 15.12.2015
  - privind aprobarea rectificării și modificării bugetului local de venituri şi cheltuieli al Comunei Vama Buzăului pe anul 2015 – secțiunea de funcționare, trimestrul IV | Anexa
 • HCL nr.112 din 20.11.2015
  - privind analizarea cererii înregistrate la Primăria comunei Vama Buzăului cu nr. 5125/28.10.2015
 • HCL nr.111 din 20.11.2015
  - privind aprobarea prelungirii, prin act adiţional, a contractului de comodat nr. 1406/07.06.2007 | Anexa
 • HCL nr.110 din 20.11.2015
  - privind aprobarea prețurilor de pornire a licitației pentru materialul lemnos din partida nr. 72 și partida nr. 77 Buzăiel
 • HCL nr.109 din 20.11.2015
  - privind aprobarea realizării unor extinderi la rețeaua de alimentare cu apă de la nivelul comunei Vama Buzăului
 • HCL nr.108 din 20.11.2015
  - privind aprobarea rectificării și modificării bugetului local de venituri şi cheltuieli al Comunei Vama Buzăului pe anul 2015 – secţiunea de dezvoltare și secțiunea de funcționare, trimestrul IV | Anexa
 • HCL nr.107 din 20.11.2015
  - privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din data de 30.10.2015
 • HCL nr.106 din 30.10.2015
  - privind analizarea solicitării S.C. Cobby Wonderland S.R.L., înaintată Primăriei comunei Vama Buzăului de către Consiliul Județean Brașov prin adresa nr. 11628/17.09.2015
 • HCL nr.105 din 30.10.2015
  - privind aprobarea prelungirii unui contract de închiriere
 • HCL nr.104 din 30.10.2015
  - privind aprobarea prelungirii, prin act adiţional, a contractului de comodat nr. 1405/07.06.2007 | Anexa
 • HCL nr.103 din 30.10.2015
  - privind aprobarea modului de valorificare și a prețului de pornire a licitației pentru materialul lemnos din partida nr. 99 – produse progresive I și partida nr. 102 – produse progresive II
 • HCL nr.102 din 30.10.2015
  - privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice aferentă obiectivului „Acostamente ulița 'Peste Apă', ulița 'La Popescu' și asfaltare ulița 'La Popescu - Laterală', comuna Vama Buzăului, județul Brașov”
 • HCL nr.101 din 30.10.2015
  - privind aprobarea completării planului de achiziţii aferent anului 2015, la nivelul Comunei Vama Buzăului | Anexa
 • HCL nr.100 din 30.10.2015
  - privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din data de 29.09.2015
 • HCL nr.99 din 29.09.2015
  - privind aprobarea acordării unui ajutor material în caz de incendiu
 • HCL nr.98 din 29.09.2015
  - privind aprobarea luării unor măsuri compensatorii în vederea obţinerii autorizaţiei de securitate la incendiu pentru obiectivul „Reabilitare Complex Cultural Vama Buzăului”
 • HCL nr.97 din 29.09.2015
  - privind aprobarea planului operativ de deszăpezire pe drumurile de interes local din comuna Vama Buzăului, pentru iarna 2015-2016 | Anexa
 • HCL nr.96 din 29.09.2015
  - privind acordul Consiliului Local al comunei Vama Buzăului privind extinderea Rezervației „Valea Zimbrilor – Vama Buzăului”
 • HCL nr.95 din 29.09.2015
  - privind aprobarea instituirii „Cărții de onoare a Comunei Vama Buzăului”
 • HCL nr.94 din 29.09.2015
  - privind aprobarea modului de valorificare și a prețului de pornire a licitației pentru materialul lemnos din partida nr. 100 – produse accidentale II
 • HCL nr.93 din 29.09.2015
  - privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli al Comunei Vama Buzăului pe anul 2015 – secţiunea de dezvoltare, trimestrul IV | Anexa
 • HCL nr.92 din 29.09.2015
  - privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al comunei Vama Buzăului pentru perioada Octombrie 2015 – Decembrie 2015
 • HCL nr.91 din 29.09.2015
  - privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din data de 31.08.2015
 • HCL nr.90 din 31.07.2015
  - privind aprobarea acordării unui ajutor de înmormântare
 • HCL nr.89 din 31.07.2015
  - privind aprobarea continuării susținerii de către Comuna Vama Buzăului a proiectului „Fiecare Copil în Grădiniță în județele Brașov, Dâmbovița și Dolj”, inițiat de Asociația OvidiuRo
 • HCL nr.88 din 31.07.2015
  - privind aprobarea desemnării reprezentanţilor Consiliului Local al comunei Vama Buzăului în cadrul Consiliului de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Vama Buzăului pentru anul şcolar 2015-2016
 • HCL nr.87 din 31.07.2015
  - privind aprobarea includerii unității administrativ – teritoriale Comuna Vama Buzăului în cadrul Asociației de Dezvoltare Durabilă Curbura Carpaților
 • HCL nr.86 din 31.07.2015
  - privind aprobarea punerii în aplicare a Sentinței civile nr. 1593/CA emisă de Tribunalul Brașov la data de 02.06.2015
 • HCL nr.85 din 31.07.2015
  - privind aprobarea elaborării amenajamentului pastoral la nivelul Comunei Vama Buzăului
 • HCL nr.84 din 31.07.2015
  - privind aprobarea întocmirii Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Comunei Vama Buzăului, pentru perioada 2016 – 2021
 • HCL nr.83 din 31.07.2015
  - privind aprobarea modului de valorificare și a prețului de pornire a licitației pentru materialul lemnos din partida nr. 90 – produse accidentale I și din partida nr. 98 – produse accidentale I
 • HCL nr.82 din 31.07.2015
  - privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli al Comunei Vama Buzăului pe anul 2015 – secţiunea de dezvoltare și secțiunea de funcționare, pe trimestrul III | Anexa
 • HCL nr.81 din 31.07.2015
  - privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din data de 31.07.2015
 • HCL nr.80 din 31.07.2015
  - privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice aferentă obiectivului „Construire Grădiniță în comuna Vama Buzăului - Anexe”
 • HCL nr.79 din 31.07.2015
  - privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice aferentă obiectivului „Extindere rețea de distribuție a apei în satul Buzăiel, comuna Vama Buzăului, județ Brașov”
 • HCL nr.78 din 31.07.2015
  - privind aprobarea acordării unui sprijin financiar
 • HCL nr.77 din 31.07.2015
  - privind aprobarea contractului de asistență juridică și reprezentare în fața Judecătoriei Brașov, înregistrat la Primăria Vama Buzăului cu nr. 3918/24.07.2015
 • HCL nr.76 din 31.07.2015
  - privind aprobarea contractului de asistenţă juridică şi reprezentare în cadrul Dosarului nr. 17935/197/2014, înregistrat la Tribunalul Braşov
 • HCL nr.75 din 31.07.2015
  - privind aprobarea contractului de asistență juridică și reprezentare în fața Judecătoriei Brașov, înregistrat la Primăria Vama Buzăului cu nr. 3584/30.06.2015
 • HCL nr.74 din 31.07.2015
  - privind aprobarea modului de valorificare și a prețului de pornire a licitației pentru materialul lemnos din partida nr. 77 – produse secundare, nr. 78 – produse principale și nr. 80 - produse secundare
 • HCL nr.73 din 31.07.2015
  - privind aprobarea comasării (alipirii) imobilelor înscrise în C.F. 100735 – Vama Buzăului, C.F. 100736 – Vama Buzăului și C.F. 100738 – Vama Buzăului, proprietate a Comunei Vama Buzăului
 • HCL nr.72 din 31.07.2015
  - privind aprobarea asocierii Comunei Vama Buzăului cu Comunele Prejmer, Teliu, Hărman și Sânpetru în vederea constituirii Regiei Autonome a Pădurilor „ZIMBRUL VAMA BUZĂULUI” RA, pentru gospodărirea și administrarea fondului forestier proprietatea asociaților | Anexa 1 | Anexa 2 | Anexa 3
 • HCL nr.71 din 31.07.2015
  - privind aprobarea Aprobarea modificării listei de investiții aferentă bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Vama Buzăului, pe anul 2015
 • HCL nr.70 din 31.07.2015
  - privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice aferentă obiectivului „Construire teren de sport cu împrejmuire în comuna Vama Buzăului”
 • HCL nr.69 din 31.07.2015
  - privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din data de 29.06.2015
 • HCL nr.68 din 29.06.2015
  - privind aprobarea acordării unui ajutor de înmormântare
 • HCL nr.67 din 29.06.2015
  - privind aprobarea acordării cu titlu gratuit Parohiei Ortodoxe Acriș a materialelor rezultate în urma demolării imobilului Canton Silvic Acriș
 • HCL nr.66 din 29.06.2015
  - privind aprobarea modului de valorificare și a prețului de pornire a licitației pentru materialul lemnos din partida nr. 72, nr. 74 și nr. 75 de produse secundare
 • HCL nr.65 din 29.06.2015
  - privind aprobarea amenajării unei parcări auto la Centrul Local de Informare și Promovare Turistică Vama Buzăului
 • HCL nr.64 din 29.06.2015
  - privind aprobarea străzilor și ulițelor din comuna Vama Buzăului ce urmează a fi reparate prin pietruire pe parcursul anului 2015 | Anexa
 • HCL nr.63 din 29.06.2015
  - privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice aferentă obiectivului „Reabilitare Complex Cultural Vama Buzăului”
 • HCL nr.62 din 29.06.2015
  - privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune încheiat între Comuna Vama Buzăului și S.C. Caliz S.R.L.
 • HCL nr.61 din 29.06.2015
  - privind aprobarea contractului de asistenţă juridică şi reprezentare în cadrul Dosarului nr. 12104/197/2015, înregistrat la Judecătoria Braşov
 • HCL nr.60 din 29.06.2015
  - privind aprobarea majorării cotizației anuale aferente Comunei Vama Buzăului la Asociația „Valea Zimbrilor Vama Buzăului”
 • HCL nr.59 din 29.06.2015
  - privind aprobarea încheierii de către Comuna Vama Buzăului a unui Acord de parteneriat cu Asociația „Valea Zimbrilor Vama Buzăului” | Anexa
 • HCL nr.58 din 29.06.2015
  - privind aprobarea acordării unui mandat special reprezentantului Comunei Vama Buzăului în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV” | Anexa 1 | Anexa 2 | Anexa 4
 • HCL nr.57 din 29.06.2015
  - privind aprobarea însuşirii Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea activităţii de audit public intern | Anexa
 • HCL nr.56 din 29.06.2015
  - privind aprobarea însuşirii variantei finale a proiectului de stemă a comunei Vama Buzăului | Anexa 1 | Anexa 2
 • HCL nr.55 din 29.06.2015
  - privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli al Comunei Vama Buzăului pe anul 2015 – secţiunea de dezvoltare, pe trimestrul III | Anexa
 • HCL nr.54 din 29.06.2015
  - privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al comunei Vama Buzăului pentru perioada Iulie 2015 – Septembrie 2015
 • HCL nr.53 din 29.06.2015
  - privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din data de 29.05.2015
 • HCL nr.52 din 29.05.2015
  - privind aprobarea acordării unui ajutor material în caz de incendiu
 • HCL nr.51 din 29.05.2015
  - privind aprobarea însuşirii de către Consiliul Local al comunei Vama Buzăului a modului de valorificare și a prețului de pornire a licitației pentru materialul lemnos din partida de produse de igienă nr. 1041 și din partida nr. 60
 • HCL nr.50 din 29.05.2015
  - privind aprobarea acordării cu titlu gratuit a lemnului de foc necesar încălzirii instituţiilor de pe raza Comunei Vama Buzăului pe perioada iernii 2015 - 2016 | Anexa
 • HCL nr.49 din 29.05.2015
  - privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice aferentă obiectivului „Reparații prin pietruire a străzilor și ulițelor din comuna Vama Buzăului, județul Brașov”
 • HCL nr.48 din 29.05.2015
  - privind aprobarea Actului constitutiv modificat și a Statutului modificat al S.C. Hidro Sal Com S.R.L. și asocierea Comunei Vama Buzăului cu Comuna Teliu, Comuna Prejmer și Comuna Hărman la S.C. Hidro Sal Com S.R.L. | Anexa 1 | Anexa 2
 • HCL nr.47 din 29.05.2015
  - privind aprobarea solicitării de către Asociaţia „Transhumanţa Vama Buzăului” a plăţilor obţinute în cadrul schemelor de sprijin acordate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (A.P.I.A.), aferente anului 2015, pentru păşunile proprietate privată a Comunei Vama Buzăului
 • HCL nr.46 din 29.05.2015
  - privind aprobarea achiziționării unor imobile aflate în patrimoniul S.C. Ovinic S.R.L. și amplasate în județul Brașov, comuna Vama Buzăului, sat Acriș, pe terenul cu nr. top. 100093 proprietatea Comunei Vama Buzăului
 • HCL nr.45 din 29.05.2015
  - privind aprobarea achiziționării, de principiu, a unei suprafețe de teren forestier
 • HCL nr.44 din 29.05.2015
  - privind aprobare achiziție imobile: Brutărie și Anexă
 • HCL nr.43 din 29.05.2015
  - privind aprobarea modificării bugetului local de venituri şi cheltuieli al Comunei Vama Buzăului pe anul 2015 – secţiunea de dezvoltare, pe trimestrul II | Anexa
 • HCL nr.42 din 29.05.2015
  - privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din data de 17.04.2015
 • HCL nr.41 din 17.04.2015
  - privind aprobarea încheierii unui contract de cooperare multianual cu Asociația „Valea Zimbrilor Vama Buzăului” | Anexa
 • HCL nr.40 din 17.04.2015
  - privind aprobarea încetării suspendării raporturilor de muncă şi reîncadrarea în funcție a inspectorului de specialitate din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Vama Buzăului
 • HCL nr.39 din 17.04.2015
  - privind aprobarea demolării imobilului – Canton Silvic Acriș
 • HCL nr.38 din 17.04.2015
  - privind aprobarea preţului de pornire la licitație a materialului lemnos din partida de produse de igienă nr. 35, cu un volum de 202 m.c.
 • HCL nr.37 din 17.04.2015
  - privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din data de 31.03.2015
 • HCL nr.36 din 31.03.2015
  - privind aprobarea acordării cu titlu gratuit a unei cantități de material lemnos pentru construcții Parohiilor Ortodoxe de pe raza comunei Vama Buzăului
 • HCL nr.35 din 31.03.2015
  - privind aprobarea însuşirii de către Consiliul Local al comunei Vama Buzăului a Deciziei nr. 89/27/25.02.2015, emisă de Camera de Conturi a Județului Brașov
 • HCL nr.34 din 31.03.2015
  - privind aprobarea completării Hotărârii nr. 23/24.02.2015 a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului | Anexa
 • HCL nr.33 din 31.03.2015
  - privind aprobarea modificării pct. B3 din Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 85/18.12.2014 a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului
 • HCL nr.32 din 31.03.2015
  - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015, întocmit de către Ocolul Silvic Teliu în baza contractului de administrare încheiat cu Comuna Vama Buzăului
 • HCL nr.31 din 31.03.2015
  - privind aprobarea balanţei de venituri şi cheltuieli pe anul 2014, întocmită de către Ocolul Silvic Teliu în baza contractului de administrare încheiat cu Comuna Vama Buzăului
 • HCL nr.30 din 31.03.2015
  - privind aprobarea actului adiţional nr. 4 la contractul de administrare nr. 183/23.02.2004 încheiat de Ocolul Silvic Teliu – Direcția Silvică Brașov cu Comuna Vama Buzăului
 • HCL nr.29 din 31.03.2015
  - privind aprobarea planului de achiziţii aferent anului 2015, la nivelul Comunei Vama Buzăului | Anexa
 • HCL nr.28 din 31.03.2015
  - privind aprobarea modificărilor și completărilor inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Comunei Vama Buzăului
 • HCL nr.27 din 31.03.2015
  - privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al comunei Vama Buzăului pentru perioada Aprilie 2015 – Iunie 2015
 • HCL nr.26 din 31.03.2015
  - privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din data de 24.02.2015
 • HCL nr.25 din 24.02.2015
  - privind aprobarea însuşirii de către Consiliul Local al comunei Vama Buzăului a unei declarații
 • HCL nr.24 din 24.02.2015
  - privind aprobarea acordării unor ajutoare de înmormântare
 • HCL nr.23 din 24.02.2015
  - privind aprobarea acordării cu titlu gratuit a lemnului de foc necesar încălzirii instituţiilor de pe raza Comunei Vama Buzăului pe perioada iernii 2014 - 2015
 • HCL nr.22 din 24.02.2015
  - privind aprobarea prelungirii, prin act adiţional, a contractului de comodat nr. 1406/07.06.2007 | Anexa
 • HCL nr.21 din 24.02.2015
  - privind aprobarea contractului de asistenţă juridică şi reprezentare în cadrul Dosarului nr. 29474/197/2014, înregistrat la Tribunalul Braşov
 • HCL nr.20 din 24.02.2015
  - privind aprobarea retragerii Comunei Vama Buzăului din cadrul Asociației „Cele mai frumoase sate din România”
 • HCL nr.19 din 24.02.2015
  - privind aprobarea acordării unui mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Intersal”, în domeniul salubrizării
 • HCL nr.18 din 24.02.2015
  - privind aprobarea modificării Actului constitutiv și a Statutului S.C. Hidro Sal Com S.R.L. și asocierea Comunei Vama Buzăului cu comunele Prejmer, Teliu, Tărlungeni și Hărman la S.C. Hidro Sal Com S.R.L. | Anexa 1 | Anexa 2
 • HCL nr.17 din 24.02.2015
  - privind aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății Comerciale Salubritatea IBSV S.R.L. În Reorganizare | Anexa
 • HCL nr.16 din 24.02.2015
  - privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice aferentă obiectivului „Regularizare albie și eliberare secțiune de scurgere a apelor în zona podului pe râul Buzău, la intersecția cu DC49 Buzăiel, comuna Vama Buzăului, județul Brașov”
 • HCL nr.15 din 24.02.2015
  - privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice aferentă obiectivului „Reabilitare trotuare în comuna Vama Buzăului, județul Brașov”
 • HCL nr.14 din 24.02.2015
  - privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice aferentă obiectivului „Cămin Cultural Buzăiel, comuna Vama Buzăului, județul Brașov”
 • HCL nr.13 din 24.02.2015
  - privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al Comunei Vama Buzăului pentru anul 2015 | Anexa 1 | Anexa 2
 • HCL nr.12 din 24.02.2015
  - privind aprobarea utilizării în anul 2015, a excedentului anual al bugetului local în sumă de 1.365,84 mii lei, pentru secţiunea de dezvoltare din cadrul bugetului local al Comunei Vama Buzăului
 • HCL nr.11 din 24.02.2015
  - privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar la data de 31.12.2014
 • HCL nr.10 din 24.02.2015
  - privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din data de 23.01.2015
 • HCL nr.9 din 23.01.2015
  - privind aprobarea însuşirii de către Consiliul Local a stadiului de completare a registrului agricol al comunei Vama Buzăului şi stabilirea de măsuri pentru eficientizarea activităţii de înscriere în registrul agricol
 • HCL nr.8 din 23.01.2015
  - privind aprobarea prelungirii, prin act adiţional, a contractului de comodat nr. 1405/07.06.2007 | Anexa
 • HCL nr.7 din 23.01.2015
  - privind aprobarea calendarului evenimentelor culturale la nivelul comunei Vama Buzăului, pentru anul 2015
 • HCL nr.6 din 23.01.2015
  - privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local aferent anului 2015, în conformitate cu prevederile Legii 416/2001 - privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare | Anexa
 • HCL nr.5 din 23.01.2015
  - privind aprobarea modificării tarifului pentru activitatea de precolectare, colectare și transport a deșeurilor municipale, inclusiv ale deșeurilor toxice periculoase din deșeurile menajere, cu excepția celor cu regim special, desfășurată de către Societatea Comercială Salubritatea IBSV S.R.L. Întorsura Buzăului
 • HCL nr.4 din 23.01.2015
  - privind aprobarea însuşirii lucrărilor, serviciilor şi produselor achiziţionate de Comuna Vama Buzăului pe parcursul anului 2014
 • HCL nr.3 din 23.01.2015
  - privind aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului comunei Vama Buzăului, pentru anul 2014 | Anexa
 • HCL nr.2 din 23.01.2015
  - privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din data de 18.12.2014
 • HCL nr.1 din 23.01.2015
  - privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al comunei Vama Buzăului pentru perioada Ianuarie 2015 – Martie 2015

2014[+] deschide[-] inchide

 • HCL nr.95 din 18.12.2014
  - privind aprobarea reţelei şcolare a comunei Vama Buzăului ce va funcţiona în anul şcolar 2015–2016
 • HCL nr.94 din 18.12.2014
  - privind aprobarea încheierii unui contract de închiriere | Anexa
 • HCL nr.93 din 18.12.2014
  - privind aprobarea contractului de asistenţă juridică şi reprezentare în cadrul Dosarului nr. 22508/197/2014, înregistrat la Judecătoria Braşov
 • HCL nr.92 din 18.12.2014
  - privind aprobarea contractului de asistenţă juridică şi reprezentare în cadrul Dosarului nr. 29474/197/2014, înregistrat la Judecătoria Braşov
 • HCL nr.91 din 18.12.2014
  - privind aprobarea modificării și completării Actului Constitutiv al Societății Comerciale Salubritatea IBSV S.R.L. Întorsura Buzăului
 • HCL nr.90 din 18.12.2014
  - privind aprobarea PLANULUI DE OCUPARE A FUNCŢIILOR PUBLICE din aparatul de specialitate al primarului comunei Vama Buzăului şi din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor pentru anul 2015 | Anexa2b
 • HCL nr.89 din 18.12.2014
  - privind aprobarea participării Comunei Vama Buzăului la proiectul „Fiecare Copil în Grădiniță în județele Brașov, Dâmbovița și Dolj”, inițiat de Asociația OvidiuRo
 • HCL nr.88 din 18.12.2014
  - privind aprobarea alocării de fonduri de la bugetul local al comunei Vama Buzăului pentru acordarea de cadouri cu ocazia serbării „Pomului de Crăciun”
 • HCL nr.87 din 18.12.2014
  - privind însuşirea Dispoziției Primarului comunei Vama Buzăului nr. 173/12.12.2014 privind aprobarea modificării și rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Vama Buzăului pe anul 2014 – secțiunea de funcționare, pe trimestrul IV
 • HCL nr.86 din 18.12.2014
  - privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli al Comunei Vama Buzăului pe anul 2014 – secţiunea de dezvoltare, pe trimestrul IV | Anexa1 | Anexa2
 • HCL nr.85 din 18.12.2014
  - privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2015 în comuna Vama Buzăului | Anexa1 | Anexa2
 • HCL nr.84 din 18.12.2014
  - privind aprobarea procesului verbal al şedinţei de îndată a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din data de 31.10.2014
 • HCL nr.83 din 18.12.2014
  - privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din data de 17.10.2014
 • HCL nr.82 din 31.10.2014
  - privind aprobarea modificării bugetului local de venituri şi cheltuieli al Comunei Vama Buzăului pe anul 2014 – secţiunea de dezvoltare şi secţiunea de funcţionare, pe trimestrul IV | Anexa
 • HCL nr.81 din 31.10.2014
  - privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli al Comunei Vama Buzăului pe anul 2014 – secţiunea de dezvoltare şi secţiunea de funcţionare, pe trimestrul IV | Anexa
 • HCL nr.80 din 17.10.2014
  - privind aprobarea însuşirii raportul de audit financiar nr. 3807/10.09.2014, încheiat de Camera de Conturi Braşov în urma acţiunii „Audit financiar asupra contului de execuţie bugetară întocmit pe anul 2013”, realizate la U.A.T. Comuna Vama Buzăului
 • HCL nr.79 din 17.10.2014
  - privind aprobarea desemnării reprezentanţilor Consiliului Local al comunei Vama Buzăului în cadrul Consiliului de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Vama Buzăului pentru anul şcolar 2014-2015
 • HCL nr.78 din 17.10.2014
  - privind aprobarea planului operativ de deszăpezire pe drumurile de interes local din comuna Vama Buzăului, pentru iarna 2014-2015 | Anexa
 • HCL nr.77 din 17.10.2014
  - privind aprobarea rezilierii contractului de comodat nr. 1009/20.04.2007 | Anexa
 • HCL nr.76 din 17.10.2014
  - privind aprobarea contractului de asistenţă juridică şi reprezentare în cadrul Dosarului nr. 3384/62/2014, înregistrat la Tribunalul Braşov
 • HCL nr.75 din 17.10.2014
  - privind aprobarea contractului de asistenţă juridică şi reprezentare în cadrul Dosarului nr. 22507/197/2014, înregistrat la Judecătoria Braşov
 • HCL nr.74 din 17.10.2014
  - privind aprobarea completării preambulului Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 49/30.05.2014 – privind aprobarea încheierii unui contract de asistenţă juridică şi reprezentare în cadrul Dosarului nr. 5958/197/2012, înregistrat la Curtea de Apel Braşov
 • HCL nr.73 din 17.10.2014
  - privind aprobarea realizării unui pod peste pârâul Buzăiel
 • HCL nr.72 din 17.10.2014
  - privind aprobarea completării Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 46/30.05.2014 | Anexa
 • HCL nr.71 din 17.10.2014
  - privind mandatarea reprezentantului Comunei Vama Buzăului în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV”, pentru aprobarea modificării şi completării Statutului Asociaţiei în conformitate cu prevederile H.G. nr. 742/2014 | Anexa
 • HCL nr.70 din 17.10.2014
  - privind aprobarea participării Comunei Vama Buzăului la proiectul de infrastructură din sectorul apă/apă uzată, aferent perioadei de programare financiară 2014 – 2020, co-finanţat din fonduri europene, prin Programul Operaţional Sectorial (POS) Mediu
 • HCL nr.69 din 17.10.2014
  - privind aprobarea achiziţionării unor imobile de către Comuna Vama Buzăului
 • HCL nr.68 din 17.10.2014
  - privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli al Comunei Vama Buzăului pe anul 2014 – secţiunea dedezvoltare şi secţiunea de funcţionare, pe trimestrul III şi IV | Anexa
 • HCL nr.67 din 17.10.2014
  - privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din data de 31.07.2014
 • HCL nr.66 din 17.10.2014
  - privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al comunei Vama Buzăului pentru perioada Octombrie 2014 – Decembrie 2014
 • HCL nr.65 din 31.07.2014
  - privind aprobarea introducerii unei acţiuni judecătoreşti împotriva numitului Zaharie Victor
 • HCL nr.64 din 31.07.2014
  - privind aprobarea completării Hotărârii nr. 36/28.03.2014 a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului
 • HCL nr.63 din 31.07.2014
  - privind aprobarea contractului de asistenţă juridică şi reprezentare în cadrul Dosarului nr. 17935/197/2014, înregistrat la Judecătoria Braşov
 • HCL nr.62 din 31.07.2014
  - privind mandatarea reprezentantului Comunei Vama Buzăului în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV”, pentru aprobarea modificării preţului/tarifului serviciului public de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare practicat de operatorul Gospodărie Comunală S.A
 • HCL nr.61 din 31.07.2014
  - privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar la data de 30.06.2014
 • HCL nr.60 din 31.07.2014
  - privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din data de 27.06.2014
 • HCL nr.59 din 31.07.2014
  - privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al comunei Vama Buzăului pentru perioada Iulie 2014 – Septembrie 2014
 • HCL nr.58 din 27.06.2014
  - privind aprobarea actului adiţional nr. 3 la contractul de administrare nr. 183/23.02.2004
 • HCL nr.57 din 27.06.2014
  - privind aprobarea reparării prin pietruire a drumului forestier Urlătoarea
 • HCL nr.56 din 27.06.2014
  - privind aprobarea lucrării de reprofilare şi consolidare a „Pârâului la Roşaţă”
 • HCL nr.55 din 27.06.2014
  - privind aprobarea efectuării unor lucrări de regularizare a albiilor râurilor de pe raza comunei Vama Buzăului
 • HCL nr.54 din 27.06.2014
  - privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din data de 30.05.2014
 • HCL nr.53 din 30.05.2014
  - privind aprobarea acordării unui ajutor de înmormântare
 • HCL nr.52 din 30.05.2014
  - privind aprobarea modificării bugetului local de venituri şi cheltuieli al Comunei Vama Buzăului pe anul 2014 – secţiunea de funcţionare, pe trimestrul III | Anexa
 • HCL nr.51 din 30.05.2014
  - privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 1757 din 18.06.2004, încheiat între Comuna Vama Buzăului şi Stoica Tănăsică
 • HCL nr.50 din 30.05.2014
  - privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru personalul didactic de predare şi didactic auxiliar navetist, de la şcolile de pe raza comunei Vama Buzăului, pe parcursul anului 2014
 • HCL nr.49 din 30.05.2014
  - privind aprobarea încheierii unui contract de asistenţă juridică şi reprezentare în cadrul Dosarului nr. 5958/197/2012, înregistrat la Curtea de Apel Braşov
 • HCL nr.48 din 30.05.2014
  - privind aprobarea rezultatelor inventarierii bunurilor ce alcătuiesc patrimoniul Şcolii Gimnaziale Vama Buzăului, pentru anul 2013
 • HCL nr.47 din 30.05.2014
  - privind aprobarea constituirii unui drept de superficie în favoarea S.C. Dălghiaş Development S.R.L. asupra terenului în suprafaţă de 3969 m.p., înscris în C.F. nr. 100737 – Vama Buzăului, nr. cad. 100737
 • HCL nr.46 din 30.05.2014
  - privind aprobarea unui Program Local de Sănătate
 • HCL nr.45 din 30.05.2014
  - privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din data de 28.03.2014
 • HCL nr.44 din 30.05.2014
  - privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al comunei Vama Buzăului pentru perioada Mai 2014 – Iunie 2014
 • HCL nr.43 din 28.03.2014
  - privind aprobarea acordării unui ajutor de înmormântare
 • HCL nr.42 din 28.03.2014
  - privind aprobarea modificării art. 2 din Hotărârea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 24/12.02.2014
 • HCL nr.41 din 28.03.2014
  - privind aprobarea îndreptării unei erori materiale din cuprinsul Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 35/29.11.2012
 • HCL nr.40 din 28.03.2014
  - privind aprobarea încheierii unui contract de asistenţă juridică şi reprezentare în cadrul Dosarului nr. 1894/197/2009, înregistrat la Tribunalul Braşov
 • HCL nr.39 din 28.03.2014
  - privind aprobarea încheierii unui contract de asistenţă juridică şi reprezentare în cadrul Dosarului nr. 4732/197/2014, înregistrat la Judecătoria Braşov
 • HCL nr.38 din 28.03.2014
  - privind aprobarea încetării unui contract de concesiune
 • HCL nr.37 din 28.03.2014
  - privind aprobarea reabilitării unui pod peste pârâul Buzăiel, în localitatea Buzăiel – Drăghiceşti, Chirilaş
 • HCL nr.36 din 28.03.2014
  - privind aprobarea dezmembrării terenului în suprafaţă de 142.737,00 m.p., situat în comuna Vama Buzăului, judeţul Braşov şi înscris în C.F. 100141 Vama Buzăului, nr. cad./topo. 100141, în patru loturi
 • HCL nr.35 din 28.03.2014
  - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014, întocmit de către Ocolul Silvic Teliu în baza contractului de administrare încheiat cu Comuna Vama Buzăului
 • HCL nr.34 din 28.03.2014
  - privind aprobarea efectuării de reparaţii prin pietruire a străzilor şi uliţelor din comuna Vama Buzăului
 • HCL nr.33 din 28.03.2014
  - privind aprobarea solicitării de către Asociaţia „Transhumanţa Vama Buzăului” a plăţilor obţinute în cadrul schemelor de sprijin acordate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (A.P.I.A.), aferente anului 2014, pentru păşunile proprietate privată a Comunei Vama Buzăului
 • HCL nr.32 din 28.03.2014
  - privind însuşiriea lucrărilor executate, a serviciilor prestate şi a bunurilor achiziţionate de către Asociaţia „Transhumanţa Vama Buzăului”, pe parcursul anului 2013 | Anexa
 • HCL nr.31 din 28.03.2014
  - privind aprobarea planului de achiziţii aferent anului 2014, la nivelul Comunei Vama Buzăului | Anexa
 • HCL nr.30 din 28.03.2014
  - privind aprobarea însuşirii lucrărilor, serviciilor şi produselor achiziţionate de Comuna Vama Buzăului pe parcursul anului 2013 | Anexa
 • HCL nr.29 din 28.03.2014
  - privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Vama Buzăului şi pentru serviciile publice de interes local | Anexa 1 | Anexa 2
 • HCL nr.28 din 28.03.2014
  - privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Coniliului Local al comunei Vama Buzăului din data de 12.02.2014
 • HCL nr.27 din 12.02.2014
  - privind aprobarea modului de organizare a sezonului pastoral în comuna Vama Buzăului pe parcursul anului 2014 | Anexa
 • HCL nr. 26 din 12.02.2014
  - privind aprobarea îndreptării unei erori materiale din cuprinsul Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 17/17.02.2012
 • HCL nr. 25 din 12.02.2014
  - privind aprobarea procedurii de evaluare a performanţelor profesionale ale salariaţilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului şi din cadrul S.P.C.L.E.P. al comunei Vama Buzăului, pentru anul 2013
 • HCL nr. 24 din 12.02.2014
  - privind aprobarea însuşirii de către Consiliul Local a stadiului de completare a registrului agricol al comunei Vama Buzăului şi stabilirea de măsuri pentru eficientizarea activităţii de înscriere în registrul agricol
 • HCL nr. 23 din 12.02.2014
  - privind însuşirea de către Consiliul Local al comunei Vama Buzăului a Dispoziţiei nr. 4/10.01.2014 emisă de către Primarul comunei Vama Buzăului
 • HCL nr. 22 din 12.02.2014
  - privind însuşirea de către Consiliul Local al comunei Vama Buzăului a Dispoziţiei nr. 236/17.12.2013 emisă de către Primarul comunei Vama Buzăului
 • HCL nr. 21 din 12.02.2014
  - privind analizarea notificării asupra intenţiei de vânzare a unei suprafeţe de teren forestier de către d-na Muntean Gh. Eugenia
 • HCL nr. 20 din 12.02.2014
  - privind aprobarea calendarului evenimentelor culturale la nivelul comunei Vama Buzăului, pentru anul 2014
 • HCL nr. 19 din 12.02.2014
  - privind aprobarea balanţei de venituri şi cheltuieli pe anul 2013, întocmită de către Ocolul Silvic Teliu în baza contractului de administrare încheiat cu Comuna Vama Buzăului
 • HCL nr. 18 din 12.02.2014
  - privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al Comunei Vama Buzăului pentru anul 2014
 • HCL nr. 17 din 12.02.2014
  - privind aprobarea utilizării în anul 2014, a excedentului anual al bugetului local în sumă de 561,72 mii lei, pentru secţiunea de dezvoltare din cadrul bugetului local al Comunei Vama Buzăului
 • HCL nr. 16 din 12.02.2014
  - privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar aferent anului 2013
 • HCL nr. 15 din 12.02.2014
  - privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al comunei Vama Buzăului pentru perioada Februarie 2014 – Aprilie 2014
 • HCL nr. 14 din 31.01.2014
  - privind aprobarea acordării unui ajutor de înmormântare
 • HCL nr. 13 din 31.01.2014
  - privind aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor de înmormântare | Anexa
 • HCL nr. 12 din 31.01.2014
  - privind aprobarea încheierii unui contract de asistenţă juridică şi reprezentare în cadrul Dosarului nr.33914/197/2013, înregistrat la Judecătoria Braşov
 • HCL nr. 11 din 31.01.2014
  - privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local aferent anului 2014, în conformitate cu prevederile Legii 416/2001 - privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare | Anexa
 • HCL nr. 10 din 31.01.2014
  - privind aprobarea prelungirii, prin act adiţional, a contractului de comodat nr. 1406/07.06.2007 | Anexa
 • HCL nr. 9 din 31.01.2014
  - privind aprobarea reţelei şcolare a comunei Vama Buzăului ce va funcţiona în anul şcolar 2014 – 2015
 • HCL nr. 8 din 31.01.2014
  - privind aprobarea suspendării activităţii societăţii comerciale S.C.VAB 5004 S.R.L.
 • HCL nr. 7 din 31.01.2014
  - privind aprobarea dezlipirii imobilului identificat în C.F. nr. 366 – Buzăul Ardelean, nr. top. 3184, 3185 şi 3186
 • HCL nr. 6 din 31.01.2014
  - privind avizarea Regulamentului serviciului de salubrizare prestat în aria de competenţă a localităţilor membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „IBSV Salubritatea”
 • HCL nr. 5 din 31.01.2014
  - privind aprobarea modificării Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „IBSV Salubritate”
 • HCL nr. 4 din 31.01.2014
  - privind aprobarea modificărilor inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Comunei Vama Buzăului
 • HCL nr. 3 din 31.01.2014
  - privind aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului comunei Vama Buzăului, pentru anul 2013 | Anexa
 • HCL nr. 2 din 31.01.2014
  - privind aprobarea documentaţiei tehnico–economice aferentă obiectivului „Reabilitare drum comunal DC49 Buzăiel, km 2+080÷7+080, comuna Vama Buzăului, judeţul Braşov”
 • HCL nr. 1 din 31.01.2014
  - privind aprobarea documentaţiei tehnico–economice aferentă obiectivului „Extinderea reţelei de distributie a apei în comuna Vama Buzăului, sat Acriş, judeţul Braşov”

2013[+] deschide[-] inchide

 • HCL nr. 87 din 06.12.2013
  - privind aprobarea acordării unui ajutor de înmormântare
 • HCL nr. 86 din 06.12.2013
  - privind aprobarea suspendării activităţii societăţii comerciale S.C.VAB 5004 S.R.L.
 • HCL nr. 85 din 06.12.2013
  - privind aprobarea organizării evenimentului „Colinde la Vama Buzăului”
 • HCL nr. 84 din 06.12.2013
  - privind aprobarea, de principiu, a achiziţionării unor imobile de către Comuna Vama Buzăului
 • HCL nr. 83 din 06.12.2013
  - privind aprobarea modului de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de reţele de comunicaţii electronice pe proprietatea publică şi privată a Comunei Vama Buzăului
 • HCL nr. 82 din 06.12.2013
  - privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Vama Buzăului pe anul 2013 – secţiunea de funcţionare, pe trimestrul IV | Anexa
 • HCL nr. 81 din 06.12.2013
  - privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2014 în comuna Vama Buzăului | Anexa 1 | Anexa 2
 • HCL nr. 80 din 15.11.2013
  - privind aprobarea acordării unor ajutoare de înmormântare
 • HCL nr. 79 din 15.11.2013
  - privind aprobarea prelungirii, prin act adiţional, a contractului de închiriere nr. 350/03.02.2010 | Anexa
 • HCL nr. 78 din 15.11.2013
  - privind aprobarea prelungirii, prin act adiţional, a contractului de comodat nr. 1405/07.06.2007 | Anexa
 • HCL nr. 77 din 15.11.2013
  - privind aprobarea încheierii unui contract de comodat între Comuna Vama Buzăului şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Braşov | Anexa
 • HCL nr. 76 din 15.11.2013
  - privind aprobarea realizării unui pod pe uliţa „La Popescu”
 • HCL nr. 75 din 15.11.2013
  - privind aprobarea împodobirii localităţii Vama Buzăului cu ocazia sărbătorilor de iarnă
 • HCL nr. 74 din 15.11.2013
  - privind aprobarea modificării art. 1 din conţinutul Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 72/28.10.2011
 • HCL nr. 73 din 15.11.2013
  - privind aprobarea Programului de aprovizionare a populaţiei cu produse raţionalizate în caz de mobilizare şi război, la nivelul comunei Vama Buzăului | Anexa
 • HCL nr. 72 din 15.11.2013
  - privind aprobarea modificării bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Vama Buzăului pe anul 2013 – secţiunea de funcţionare, pe trimestrul IV | Anexa
 • HCL nr. 71 din 15.11.2013
  - privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Vama Buzăului pe anul 2013 – secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare, pe trimestrul IV | Anexa
 • HCL nr. 70 din 15.11.2013
  - privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al comunei Vama Buzăului, pentru lunile Noiembrie 2013 – Ianuarie 2014
 • HCL nr. 69 din 02.10.2013
  - privind aprobarea modificării bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Vama Buzăului pe anul 2013 – secţiunea de funcţionare, pe trimestrul IV | Anexa
 • HCL nr. 68 din 17.09.2013
  - privind aprobarea rectificării bugetului finanţat integral sau parţial din venituri proprii al comunei Vama Buzăului pe anul 2013 – secţiunea de funcţionare, pe trimestrul III
 • HCL nr. 67 din 17.09.2013
  - privind aprobarea modificării bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Vama Buzăului pe anul 2013 – secţiunea de funcţionare, pe trimestrul III
 • HCL nr. 66 din 29.08.2013
  - privind aprobarea suspendării raporturilor de muncă ale inspectorului de specialitate din cadrul S.P.C.L.E.P. al comunei Vama Buzăului, pe durata efectuării concediului pentru creşterea copilului până la vârsta de doi ani
 • HCL nr. 65 din 29.08.2013
  - privind aprobarea planului operativ de deszăpezire pe drumurile de interes local din comuna Vama Buzăului, pentru iarna 2013-2014 | Anexa
 • HCL nr. 64 din 29.08.2013
  - privind aprobarea desemnării reprezentanţilor Consiliului Local al comunei Vama Buzăului şi a reprezentantului Primarului comunei Vama Buzăului în cadrul Consiliului de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Vama Buzăului pentru anul şcolar 2013-2014
 • HCL nr. 63 din 31.07.2013
  - privind aprobarea însuşirii Dispoziţiei primarului comunei Vama Buzăului nr. 95/15.04.2013 – privind constituirea comisiei de negociere a valorii achiziţiei de produse, servicii şi lucrări atribuite prin procedura achiziţiei directe, la nivelul Primăriei comunei Vama Buzăului, pentru anul 2013
 • HCL nr. 62 din 31.07.2013
  privind aprobarea acordării unor ajutoare de înmormântare
 • HCL nr. 61 din 31.07.2013
  privind îndreptarea unei erori materiale din conţinutul Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 17/18.03.2010 - privind participarea Comunei Vama Buzăului la constituirea Asociaţiei „Transhumanţa Vama Buzăului”
 • HCL nr. 60 din 31.07.2013
  privind aprobarea încheierii unui contract de asistenţă juridică şi reprezentare în faţa Judecătoriei Braşov a Comunei Vama Buzăului în proces cu Comuna Tărlungeni
 • HCL nr. 59 din 31.07.2013
  privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar la data de 30.06.2013
 • HCL nr. 58 din 28.06.2013
  privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al comunei Vama Buzăului, pentru lunile Iulie 2013 – Septembrie 2013
 • HCL nr. 57 din 28.06.2013
  privind aprobarea listei cu veniturile potenţiale provenite din valorificarea unor bunuri, în conformitate cu prevederile Legii 416/2001 – privind venitul minim garantat cu modificările şi completările ulterioare | Anexa
 • HCL nr. 56 din 28.06.2013
  privind aprobarea programului cultural la nivelul Comunei Vama Buzăului, pe anul 2013
 • HCL nr. 55 din 28.06.2013
  privind împuternicirea d-lui Lupu Eduard Ionel să reprezinte Comuna Vama Buzăului în cadrul Asociaţiei „Transhumanţa Vama Buzăului”
 • HCL nr. 54 din 28.06.2013
  privind aprobarea acordării unor ajutoare de înmormântare
 • HCL nr. 53 din 28.06.2013
  privind aprobarea acordării de material lemnos Parohiei Ortodoxe Buzăiel
 • HCL nr. 52 din 28.06.2013
  privind aprobarea modificării pct. 7, lit. „i” din anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 1/17.01.2013 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2013 în comuna Vama Buzăului
 • HCL nr. 51 din 28.06.2013
  privind aprobarea încheierii a două contracte de asistenţă juridică şi reprezentare în faţa instanţelor judecătoreşti a Comunei Vama Buzăului în proces cu S.C. Euro Audit Service S.R.L.
 • HCL nr. 50 din 03.06.2013
  privind organizarea în cadrul Consiliului Local al comunei Vama Buzăului a unor comisii de verificare a respectării Regulamentului de organizare a sezonului pastoral la nivelul comunei Vama Buzăului, pe parcursul anului 2013
 • HCL nr. 49 din 03.06.2013
  privind aprobarea achiziţiei de animale
 • HCL nr. 48 din 03.06.2013
  privind aprobarea realizării Proiectului - „Sistem informatic integrat, destinat gestiunii Registrului Agricol, în format electronic, în cadrul unui parteneriat între un număr de 15 U.A.T.-uri şi Consiliul Judeţean Braşov”
 • HCL nr. 47 din 03.06.2013
  privind aprobarea parteneriatului dintre Comuna Vama Buzăului şi Consiliul Judeţean Braşov, în vederea realizării proiectului - „Sistem informatic integrat, destinat gestiunii Registrului Agricol, în format electronic, în cadrul unui parteneriat între un număr de 15 U.A.T.-uri şi Consiliul Judeţean Braşov” | Anexa
 • HCL nr. 46 din 08.05.2013
  privind aprobarea lucrărilor de întreţinere a păşunii precum şi a utilităţilor zoopastorale ce trebuie realizate de către Asociaţia „Transhumanţa Vama Buzăului” | Anexa
 • HCL nr. 45 din 08.05.2013
  privind încheierea unui act adiţional la contractul de concesiune nr. 1262/18.04.2012
 • HCL nr. 44 din 16.04.2013
  privind aprobarea utilizării în anul 2013, a excedentului anual al bugetului local în sumă de 81,83 mii lei, pentru secţiunea de dezvoltare din cadrul bugetului local al Comunei Vama Buzăului
 • HCL nr. 43 din 16.04.2013
  privind aprobarea prelungirii valabilităţii contractului de închiriere nr. 1138/05.05.2003 încheiat între Comuna Vama Buzăului şi Compania Naţională Poşta Română S.A.
 • HCL nr. 42 din 16.04.2013
  privind aprobarea acordării cu titlu gratuit a lemnului de foc necesar încălzirii instituţiilor de pe raza Comunei Vama Buzăului pe perioada iernii 2013 - 2014
 • HCL nr. 41 din 16.04.2013
  privind aprobarea modificărilor intervenite în inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al comunei Vama Buzăului
 • HCL nr. 40 din 16.04.2013
  privind aprobarea acordării unui ajutor de înmormântare
 • HCL nr. 39 din 16.04.2013
  privind aprobarea încheierii unui contract de asistenţă juridică şi reprezentare în faţa Curţii de Apel Braşov, în cadrul dosarului nr. 12109/62/2011
 • HCL nr. 38 din 16.04.2013
  privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru personalul didactic de predare şi didactic auxiliar navetist, de la şcolile de pe raza comunei Vama Buzăului, pe parcursul anului 2013
 • HCL nr. 37 din 16.04.2013
  privind aprobarea organizării evenimentului „Fiii Satului - Vama Buzăului”
 • HCL nr. 36 din 16.04.2013
  privind aprobarea solicitării de către Asociaţia „Transhumanţa Vama Buzăului” a plăţilor obţinute în cadrul schemelor de sprijin pe suprafaţă, aferente anului 2013, pentru păşunile proprietate privată a Comunei Vama Buzăului
 • HCL nr. 35 din 16.04.2013
  privind aprobarea proiectului tehnc (P.T.), a detaliilor de execuţie (D.E.) şi însuşirea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Asfaltare drumuri în comuna Vama Buzăului, judeţul Braşov”
 • HCL nr. 34 din 16.04.2013
  privind aprobarea realizării unui pod din tuburi peste râul Buzăiel
 • HCL nr. 33 din 16.04.2013
  privind aprobarea efectuării de reparaţii prin pietruire a străzilor şi uliţelor din comuna Vama Buzăului
 • HCL nr. 32 din 16.04.2013
  privind aprobarea bugetului local şi a bugetului finanţat integral sau parţial din venituri proprii al Comunei Vama Buzăului pentru anul 2013
 • HCL nr. 31 din 28.03.2013
  privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al comunei Vama Buzăului, pentru lunile Aprilie 2013 – Iunie 2013
 • HCL nr. 30 din 28.03.2013
  privind aprobarea însuşirii lucrărilor, serviciilor şi produselor achiziţionate de Comuna Vama Buzăului pe parcursul anului 2012
 • HCL nr. 29 din 28.03.2013
  privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2012 | Anexa 1 | Anexa 2
 • HCL nr. 28 din 28.03.2013
  privind aprobarea numirii unui administrator pentru S.C. VAB 5004 S.R.L., al cărei acţionar este Consiliul Local al comunei Vama Buzăului
 • HCL nr. 27 din 28.03.2013
  privind aprobarea împuternicirii domnului Lupu Eduard Ionel – inginer agronom, să reprezinte Asociaţia „Transhumanţa Vama Buzăului” în relaţia cu Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Braşov
 • HCL nr. 26 din 28.03.2013
  privind aprobarea împuternicirii primarului comunei Vama Buzăului să reprezinte interesele Comunei Vama Buzăului în cadrul Asociaţiei „Transhumanţa Vama Buzăului”
 • HCL nr. 25 din 28.03.2013
  privind aprobarea extinderii reţelei de alimentare cu apă a comunei Vama Buzăului, în satul Vama Buzăului
 • HCL nr. 24 din 28.03.2013
  privind aprobarea întocmirii proiectului tehnic (P.T.), a detaliilor de execuţie (D.E.) şi a documentaţiei de atribuire (D.A.) pentru obiectivul de investiţii „Asfaltare drumuri în comuna Vama Buzăului, judeţul Braşov”
 • HCL nr. 23 din 28.03.2013
  privind aprobarea proiectului tehnc (P.T.), a detaliilor de execuţie (D.E.) şi însuşirea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Construire Grădiniţă în comuna Vama Buzăului, judeţul Braşov”
 • HCL nr. 22 din 28.03.2013
  privind aprobarea taxelor pentru utilizarea sălilor căminelor culturale Vama Buzăului şi Acriş | Anexa
 • HCL nr. 21 din 28.03.2013
  privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013, întocmit de către Ocolul Silvic Teliu în baza contractului de administrare încheiat cu Comuna Vama Buzăului | Anexa
 • HCL nr. 20 din 28.03.2013
  privind aprobarea balanţei de venituri şi cheltuieli pe anul 2012, întocmită de către Ocolul Silvic Teliu în baza contractului de administrare încheiat cu Comuna Vama Buzăului | Anexa
 • HCL nr. 19 din 11.03.2013
  privind aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de închiriere nr. 452/02.03.2009
 • HCL nr. 18 din 11.03.2013
  privind aprobarea modului de organizare a sezonului pastoral în comuna Vama Buzăului pe parcursul anului 2013 | Anexa
 • HCL nr. 17 din 28.02.2013
  privind aprobarea prelungirii valabilităţii contractului de închiriere nr. 350/03.02.2010
 • HCL nr. 16 din 28.02.2013
  privind aprobarea prelungirii valabilităţii contractului de comodat nr. 536/07.03.2007
 • HCL nr. 15 din 28.02.2013
  privind aprobarea acordării unui ajutor material în caz de incendiu
 • HCL nr. 14 din 28.02.2013
  privind aprobarea mandatării Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Intersal” pentru îndeplinirea prevederilor Legii nr. 51/2006
 • HCL nr. 13 din 28.02.2013
  privind aprobarea efectuării de plăţi de la bugetul local al Comunei Vama Buzăului pentru repararea utilajului „IFRON”, aflat în patrimoniul Comunei Vama Buzăului
 • HCL nr. 12 din 28.02.2013
  privind aprobarea însuşirii de către Consiliul Local a stadiului de completare a registrului agricol al comunei Vama Buzăului şi stabilirea de măsuri pentru eficientizarea activităţii de înscriere în registrul agricol
 • HCL nr. 11 din 28.02.2013
  privind aprobarea prelungirii valabilităţii Planului Urbanistic General (P.U.G.) al comunei Vama Buzăului, până la data de 30 decembrie 2015
 • HCL nr. 10 din 28.02.2013
  privind aprobarea schimbării denumirii imobilului „Complex comercial situat în centrul comunei Vama Buzăului, nr. 379”, proprietate publică a Comunei Vama Buzăului
 • HCL nr. 9 din 28.02.2013
  privind aprobarea modificărilor şi completărilor inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al comunei Vama Buzăului
 • HCL nr. 8 din 28.02.2013
  privind aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului comunei Vama Buzăului, pentru anul 2012
 • HCL nr. 7 din 24.01.2013
  privind aprobarea efectuării de cheltuieli ocazionate de înhumarea PreotuluiIconom Stavrofor BUTUFEI IOAN
 • HCL nr. 6 din 24.01.2013
  privind declararea perioadei 17 ianuarie 2013 – 01 februarie 2013 de doliu local, în memoria Preotului Iconom Stavrofor BUTUFEI IOAN
 • HCL nr. 5 din 11.01.2013
  privind aprobarea Studiului de prefazabilitate pentru obiectivul de investiţii „Construire Grădiniţă în comuna Vama Buzăului, judeţul Braşov”
 • HCL nr. 4 din 11.01.2013
  privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 311/15.02.1996 şi a contractului de concesiune nr. 64/20.01.1997
 • HCL nr. 3 din 11.01.2013
  privind aprobarea propunerilor privind îndeplinirea de către primarul comunei Vama Buzăului, respectiv de către secretarul comunei Vama Buzăului, a procedurii de evaluare a performanţelor profesionale ale salariaţilor pentru anul 2012
 • HCL nr. 2 din 11.01.2013
  privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local aferent anului 2013, în conformitate cu prevederile Legii 416/2001 - privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare | Anexa
 • HCL nr. 1 din 11.01.2013
  privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013 în comuna Vama Buzăului | Anexa 1 | Anexa 2

2012[+] deschide[-] inchide

 • HCL nr. 48 din 20.12.2012
  privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al comunei Vama Buzăului, pentru lunile Ianuarie 2013 – Martie 2013
 • HCL nr. 47 din 20.12.2012
  privind aprobarea însuşirii Dispoziţiei primarului comunei Vama Buzăului nr. 119/31.05.2012 – privind constatarea contravenţiilor la regimul actelor de stare civilă şi aplicarea sancţiunilor
 • HCL nr. 46 din 20.12.2012
  privind aprobarea prelungirii, prin act adiţional, a contractului de comodat nr. 1406/07.06.2007 | Anexa
 • HCL nr. 45 din 20.12.2012
  privind aprobarea reţelei şcolare a comunei Vama Buzăului ce va funcţiona în anul şcolar 2013 – 2014
 • HCL nr. 44 din 20.12.2012
  privind însuşiriea lucrărilor executate, a serviciilor prestate şi a bunurilor achiziţionate de către Asociaţia „Transhumanţa Vama Buzăului”, pe parcursul anului 2012
 • HCL nr. 43 din 20.12.2012
  privind aprobarea alocării de fonduri de la bugetul local al comunei Vama Buzăului pentru acordarea de cadouri cu ocazia serbării „Pomului de Crăciun”
 • HCL nr. 42 din 20.12.2012
  privind aprobarea organizării evenimentului „Seara colindelor”
 • HCL nr. 41 din 20.12.2012
  privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013 în comuna Vama Buzăului | Anexa 1 | Anexa 2
 • HCL nr. 40 din 29.11.2012
  privind aprobarea acordării unui ajutor de înmormântare
 • HCL nr. 39 din 29.11.2012
  privind aprobarea prelungirii, prin act adiţional, a contractului de comodat nr. 1405/07.06.2007 | Anexa
 • HCL nr. 38 din 29.11.2012
  privind aprobarea prelungirii, prin act adiţional, a contractului de închiriere nr. 1139/05.05.2003 | Anexa
 • HCL nr. 37 din 29.11.2012
  privind aprobarea punerii la dispoziţia proiectului „Staţie automată cu senzori pentru precipitaţii lichide, grosime strat zăpadă, temperatura aerului – Staţia pluviometrică Vama Buzăului” a unui teren pentru construcţia/extinderea/reabilitarea noior investiţii aferente acestuia
 • HCL nr. 36 din 29.11.2012
  privind aprobarea încheierii unui contract de asistenţă juridică şi reprezentare în faţa instanţei de judecată, în cadrul dosarului nr. 12109/62/2011
 • HCL nr. 35 din 29.11.2012
  privind aprobarea însuşirii documentaţiei tehnice de actualizare a Anexei 16 la Decizia nr. 275/1991 privind reformularea şi completarea Deciziei nr. 202/1991 a Prefecturii Judeţului Braşov, privind restituirea unor terenuri în vederea stabilirii izlazurilor comunale | Anexa
 • HCL nr. 34 din 29.11.2012
  privind aprobarea rectificării bugetului finanţat integral sau parţial din venituri proprii al comunei Vama Buzăului – secţiunea de funcţionare, pentru anul 2012
 • HCL nr. 33 din 29.11.2012
  privind aprobarea modificării bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Vama Buzăului – secţiunea de dezvoltare şi secţiunea de funcţionare, pentru anul 2012
 • HCL nr. 32 din 29.11.2012
  privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Vama Buzăului – secţiunea de dezvoltare, pentru anul 2012
 • HCL nr. 31 din 31.10.2012
  privind aprobarea constituirii la nivelul comunei Vama Buzăului a Grupului de Lucru Local (GLL) în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1221/2011
 • HCL nr. 30 din 31.10.2012
  privind aprobarea reparării şi realizării de punţi pietonale peste râul Buzău, inclusiv repararea podului din satul Acriş, punctul „La Corina Bărăgan”
 • HCL nr. 29 din 31.10.2012
  privind aprobarea aderării Comunei Vama Buzăului la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV”
 • HCL nr. 28 din 31.10.2012
  privind aprobarea solicitării şi includerii în bugetul Asociaţiei „Transhumnţa Vama Buzăului” a plăţilor obţinute în cadrul schemelor de sprijin pe suprafaţă, aferente anilor 2011 şi 2012, pentru păşunile proprietate privată a Comunei Vama Buzăului
 • HCL nr. 27 din 31.10.2012
  privind aprobarea contractării unui serviciu de geodezie în vederea punerii în posesie a pădurii atribuite Comunei Vama Buzăului de către Comisia Judeţeană de Aplicare a Legilor Fondului Funciar Braşov, prin Hotărârea nr. 88/01.03.2012
 • HCL nr. 26 din 31.10.2012
  privind aprobarea înscrierii în cartea funciară a pădurii proprietate publică a Comunei Vama Buzăului
 • HCL nr. 25 din 31.10.2012
  privind aprobarea PLANULUI DE OCUPARE A FUNCŢIILOR PUBLICE din aparatul de specialitate al primarului comunei Vama Buzăului şi din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor pentru anul 2013
 • HCL nr. 24 din 31.10.2012
  privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Vama Buzăului – secţiunea de dezvoltare şi secţiunea de funcţionare, pentru anul 2012
 • HCL nr. 23 din 28.09.2012
  privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al comunei Vama Buzăului, pentru lunile Octombrie 2012 – Decembrie 2012
 • HCL nr. 22 din 28.09.2012
  privind aprobarea acordării în folosinţă gratuită a unei suprafeţe de 800 m.p. teren Parohiei Ortodoxe Acriş
 • HCL nr. 21 din 28.09.2012
  privind aprobarea luării unor măsuri compenstorii în vederea obţinerii autorizaţiei de securitate la incendiu pentru obiectivul „Anexă primărie” – comuna Vama Buzăului, judeţul Braşov
 • HCL nr. 20 din 28.09.2012
  privind aprobarea planului operativ de deszăpezire pe drumurile de interes local din comuna Vama Buzăului, pentru iarna 2012-2013 | Anexa
 • HCL nr. 19 din 28.09.2012
  privind aprobarea modificării bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Vama Buzăului – secţiunea de dezvoltare, pentru anul 2012
 • HCL nr. 18 din 28.09.2012
  privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Vama Buzăului – secţiunea de funcţionare, pentru anul 2012
 • HCL nr. 17 din 29.08.2012
  privind aprobarea acordării de material lemnos Asociaţiei „Transhumanţa Vama Buzăului”, în vederea realizării de utilităţi zoopastorale, pe trupurile de păşune, ce formează izlazul comunei Vama Buzăului
 • HCL nr. 16 din 29.08.2012
  privind aprobarea întocmirii Studiului de Fezabilitate (faza S.F.) - privind obiectivul de investiţii – „Construire Grădiniţă cu program prelungit, în comuna Vama Buzăului, judeţul Braşov”
 • HCL nr. 15 din 29.08.2012
  privind aprobarea desemnării reprezentanţilor Consiliului Local al comunei Vama Buzăului în cadrul Consiliului de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Vama Buzăului pentru anul şcolar 2012-2013
 • HCL nr. 14 din 29.08.2012
  privind aprobarea încheierii unui contract de comodat între Comuna Vama Buzăului şi Dr. Iliuţă Vasile – medic primar obstetrică – ginecologie | Anexa
 • HCL nr. 13 din 29.08.2012
  privind aprobarea schimbării administratorului SC VAB 5004 SRL, al cărei acţionar este Consiliul Local al comunei Vama Buzăului
 • HCL nr. 12 din 29.08.2012
  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.) – Complex Eco-turistic montan Valley 21, situat în extravilanul comunei Vama Buzăului, judeţul Braşov
 • HCL nr. 11 din 29.08.2012
  privind aprobarea modificării bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Vama Buzăului – secţiunea de funcţionare, pentru anul 2012
 • HCL nr. 10 din 29.08.2012
  privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Vama Buzăului – secţiunea de dezvoltare şi secţiunea de funcţionare, pentru anul 2012
 • HCL nr. 9 din 31.07.2012
  privind analizarea cererii nr. 60/16.07.2012 a S.C. Ovinic S.R.L. Sita Buzăului
 • HCL nr. 8 din 31.07.2012
  privind aprobarea Cartei drepturilor beneficiarilor de servicii şi prestaţii sociale şi a Strategiei pe o perioadă de 5 ani, respectiv 2012 - 2016 | Anexa 1 | Anexa 2
 • HCL nr. 7 din 31.07.2012
  privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului | Anexa
 • HCL nr. 6 din 02.07.2012
  privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Vama Buzăului pe principalele domenii de activitate | Anexa
 • HCL nr. 5 din 02.07.2012
  privind alegerea viceprimarului Comunei Vama Buzăului
 • HCL nr. 4 din 02.07.2012
  privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Comunei Vama Buzăului
 • HCL nr. 3 din 02.07.2012
  privind declararea ca legal constituit a Consiliului Local al Comunei Vama Buzăului
 • HCL nr. 2 din 02.07.2012
  privind validarea mandatelor consilierilor aleşi
 • HCL nr. 1 din 02.07.2012
  privind alegerea Comisiei de validare

 • HCL nr. 49 din 07.06.2012
  privind aprobarea avizului pentru Studiul de oportunitate în vederea elaborării Planului Urbanistic Zonal „Complex Eco – Turistic MONTAN VALLEY 21 - VAMA BUZĂULUI”
 • HCL nr. 48 din 07.06.2012
  privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Vama Buzăului – secţiunea de funcţionare, pentru anul 2012
 • HCL nr. 47 din 01.06.2012
  privind aprobarea acordării unor ajutoare de înmormântare
 • HCL nr. 46 din 01.06.2012
  privind aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de închiriere nr. 452/02.03.2009
 • HCL nr. 45 din 01.06.2012
  privind aprobarea modificării bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Vama Buzăului – secţiunea de funcţionare, pentru anul 2012
 • HCL nr. 44 din 01.06.2012
  privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Vama Buzăului – secţiunea de funcţionare, pentru anul 2012
 • HCL nr. 43 din 27.04.2012
  privind aprobarea acordării unui ajutor de urgenţă în caz de incendiu
 • HCL nr. 42 din 27.04.2012
  privind aprobarea acordării cu titlu gratuit a lemnului de foc necesar încălzirii instituţiilor de pe raza Comunei Vama Buzăului pe perioada iernii 2012 - 2013
 • HCL nr. 41 din 27.04.2012
  privind aprobarea acordării unor ajutoare de înmormântare
 • HCL nr. 40 din 27.04.2012
  privind aprobarea preluării unui imobil din proprietatea Statului Român şi din administrarea M.A.I., în domeniul public al Comunei Vama Buzăului şi administrarea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului
 • HCL nr. 39 din 27.04.2012
  privind acceptul Consiliului Local al comunei Vama Buzăului pentru înfiinţarea consorţiului şcolar „Ţara Bârsei”
 • HCL nr. 38 din 27.04.2012
  privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Vama Buzăului – secţiunea de funcţionare, pentru anul 2012
 • HCL nr. 37 din 29.03.2012
  privind aprobarea organizării evenimentului „Fiii Satului - Vama Buzăului”
 • HCL nr. 36 din 29.03.2012
  privind aprobarea implementării la nivelul comunei Vama Buzăului a unui număr de trei proiecte
 • HCL nr. 35 din 29.03.2012
  privind aprobarea efectuării lucrărilor de regularizare a albiilor râurilor de pe raza comunei Vama Buzăului
 • HCL nr. 34 din 29.03.2012
  privind aprobarea efectuării de reparaţii prin pietruire a străzilor şi uliţelor din comuna Vama Buzăului
 • HCL nr. 33 din 29.03.2012
  privind aprobarea acordării unor ajutoare de înmormântare
 • HCL nr. 32 din 29.03.2012
  privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 350/03.02.2010
 • HCL nr. 31 din 29.03.2012
  privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru personalul didactic de predare şi didactic auxiliar navetist, de la şcolile de pe raza comunei Vama Buzăului, pe parcursul anului 2012
 • HCL nr. 30 din 29.03.2012
  privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 89/16.12.2011 privind aprobarea reţelei şcolare a comunei Vama Buzăului ce va funcţiona în anul 2012 – 2013
 • HCL nr. 29 din 29.03.2012
  privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012, întocmit de către Ocolul Silvic Teliu în baza contractului de administrare încheiat cu Comuna Vama Buzăului
 • HCL nr. 28 din 29.03.2012
  privind aprobarea balanţei de venituri şi cheltuieli pe anul 2011, întocmită de către Ocolul Silvic Teliu în baza contractului de administrare încheiat cu Comuna Vama Buzăului
 • HCL nr. 27 din 29.03.2012
  privind aprobarea modificărilor şi completărilor inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al comunei Vama Buzăului
 • HCL nr. 26 din 29.03.2012
  privind aprobarea abrogărilor intervenite în inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al comunei Vama Buzăului
 • HCL nr. 25 din 29.03.2012
  privind aprobarea abrogării Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 11/25.02.2011 – privind aprobarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Comunei Vama Buzăului
 • HCL nr. 24 din 29.03.2012
  privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Vama Buzăului şi pentru serviciile publice de interes local | Anexa
 • HCL nr. 23 din 29.03.2012
  privind aprobarea PLANULUI DE OCUPARE A FUNCŢIILOR PUBLICE din aparatul de specialitate al primarului comunei Vama Buzăului – anul 2012
 • HCL nr. 22 din 09.03.2012
  privind însuşirea stadiului de implementare a contractului de asociere în participaţiune încheiat între Comuna Vama Buzăului şi S.C. Dălghiaş Development S.R.L.
 • HCL nr. 21 din 17.02.2012
  privind aprobarea acordării, cu titlu gratuit, a unei cantităţi de 30 m.c. de lemn de foc pentru sinistraţii din judeţele Buzău, Brăila, Călăraşi şi Vrancea
 • HCL nr. 20 din 17.02.2012
  privind aprobarea transmiterii, fără plată, a autovehiculului special pentru transport bolnavi marca Volkswagen, proprietate privată a Comunei Vama Buzăului, către Spitalul de Pneumoftiziologie Braşov
 • HCL nr. 19 din 17.02.2012
  privind aprobarea prelungirii contractului de comodat nr. 1009/20.04.2007
 • HCL nr. 18 din 17.02.2012
  privind aprobarea, de principiu, a concesionării unei suprafeţe de 2.000 m.p. situată în punctul numit „Padina”, din satul Acriş, comuna Vama Buzăului, judeţul Braşov
 • HCL nr. 17 din 17.02.2012
  privind aprobarea concesionării, prin atribuire directă, a unor suprafeţe de pajişti aflate în proprietatea privată a Comunei Vama Buzăului şi în administrarea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului, Asociaţiei „Transhumanţa Vama Buzăului”
 • HCL nr. 16 din 17.02.2012
  privind însuşirea lucrărilor efectuate şi a serviciilor prestate ce au fost contractate şi decontate în anul 2011, inclusiv stadiul de realizare al acestora
 • HCL nr. 15 din 17.02.2012
  privind aprobarea bugetului local şi a bugetului finanţat integral sau parţial din venituri proprii al Comunei Vama Buzăului pentru anul 2012 | Anexa
 • HCL nr. 14 din 17.02.2012
  privind aprobarea utilizării în anul 2012, a excedentului anual al bugetului local în sumă de 78,36 mii lei, pentru secţiunea de dezvoltare din cadrul bugetului local al Comunei Vama Buzăului
 • HCL nr. 13 din 17.02.2012
  privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2011
 • HCL nr. 12 din 27.01.2012
  privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al comunei Vama Buzăului, pentru lunile Februarie 2012 – Aprilie 2012
 • HCL nr. 11 din 27.01.2012
  privind aprobarea unor măsuri în vederea stimulării gradului de colectare a debitelor la bugetul local al comunei Vama Buzăului
 • HCL nr. 10 din 27.01.2012
  privind aprobarea propunerii ca primarul comunei Vama Buzăului să ducă la îndeplinire procedura de evaluare a performanţelor profesionale ale secretarului comunei Vama Buzăului pentru anul 2010 şi pentru anul 2011
 • HCL nr. 9 din 27.01.2012
  privind aprobarea circuitului documentelor în cadrul S.P.C.L.E.P. al comunei Vama Buzăului
 • HCL nr. 8 din 27.01.2012
  privind aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de închiriere nr. 1605/27.12.2005 | Anexa
 • HCL nr. 7 din 27.01.2012
  privind aprobarea prelungirii uni contract de închiriere
 • HCL nr. 6 din 27.01.2012
  privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local aferent anului 2012, în conformitate cu prevederile Legii 416/2001 - privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare | Anexa
 • HCL nr. 5 din 27.01.2012
  privind aprobarea încadrării în grupa I funcţională de interes peisagistic a unei suprafeţe de teren forestier din zona Dălghiaş
 • HCL nr. 4 din 27.01.2012
  privind aprobarea desfiinţării postului contractual cu activitate pemanentă în aparatul de lucru al Consiliului Local al comunei Vama Buzăului
 • HCL nr. 3 din 27.01.2012
  privind aprobarea finanţării proiectului „Înfiinţare sistem de canalizare ape menajere, comuna Vama Buzăului, judeţul Braşov” prin Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii (PNDI) – Ministerul Mediului şi Pădurilor – Direcţia Generală de Investiţii
 • HCL nr. 2 din 27.01.2012
  privind aprobarea prelungirii valabilităţii Planului Urbanistic General (P.U.G.) al comunei Vama Buzăului
 • HCL nr. 1 din 27.01.2012
  privind aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului comunei Vama Buzăului, pentru anul 2011 | Anexa

2011[+] deschide[-] inchide

 • HCL nr. 93 din 21.12.2011
  privind aprobarea organizării evenimentului „Seara colindelor - Vama Buzăului”
 • HCL nr. 92 din 21.12.2011
  privind organizarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pe raza comunei Vama Buzăului în anul şcolar 2012 - 2013
 • HCL nr. 91 din 21.12.2011
  privind aprobarea suspendării activităţii societăţii comerciale S.C. VAB 5004 S.R.L.
 • HCL nr. 90 din 21.12.2011
  privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Vama Buzăului – secţiunea de dezvoltare, pentru anul 2011
 • HCL nr. 89 din 16.12.2011
  privind aprobarea reţelei şcolare a comunei Vama Buzăului ce va funcţiona în anul şcolar 2012 - 2013
 • HCL nr. 88 din 16.12.2011
  privind aprobarea achiziţionării unui ansamblu de utilaje pentru deszăpezire de către Asociaţia „Transhumanţa Vama Buzăului”
 • HCL nr. 87 din 16.12.2011
  privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2012 în comuna Vama Buzăului | Anexa 1 | Anexa 2
 • HCL nr. 86 din 16.12.2011
  privind aprobarea modificării bugetului local al comunei Vama Buzăului – secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare, pentru anul 2011
 • HCL nr. 85 din 16.12.2011
  privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Vama Buzăului – secţiunea de funcţionare, pentru anul 2011
 • HCL nr. 84 din 30.11.2011
  privind aprobarea acordării unui ajutor de înmormântare
 • HCL nr. 83 din 30.11.2011
  privind aprobarea prelungirii contractului de comodat nr. 1406/07.06.2007, prin act adiţional, încheiat între Comuna Vama Buzăului şi Cabinet Medical de Medicină de Familie Dr. Groza S Timea
 • HCL nr. 82 din 30.11.2011
  privind aprobarea modificării bugetului local al comunei Vama Buzăului – secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare, pentru anul 2011
 • HCL nr. 81 din 30.11.2011
  privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Vama Buzăului – secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare, pentru anul 2011
 • HCL nr. 80 din 28.10.2011
  privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al comunei Vama Buzăului, pentru lunile Noiembrie 2011 – Ianuarie 2012
 • HCL nr. 79 din 28.10.2011
  privind aprobarea desemnării reprezentanţilor Consiliului Local al comunei Vama Buzăului în cadrul Consiliului de Administraţie al Şcolii Generale Vama Buzăului pentru anul şcolar 2011-2012
 • HCL nr. 78 din 28.10.2011
  privind aprobarea prelungirii contractului de comodat nr. 1405/07.06.2007, prin act adiţional, încheiat între Comuna Vama Buzăului şi Cabinet Medical de Medicină de Familie Dr. Dănciulescu B. Adrian
 • HCL nr. 77 din 28.10.2011
  privind aprobarea programului de lucru cu publicul şi programul de audienţe în cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor (S.P.C.L.E.P.) Vama Buzăului
 • HCL nr. 76 din 28.10.2011
  aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 26/31.03.2011 – privind aprobarea instituirii taxei pentru eliberarea permisului de liberă trecere pentru autovehiculele cu greutatea maximă autorizată (G.M.A.) ≥ 10T
 • HCL nr. 75 din 28.10.2011
  aprobarea achiziţionării imobilului „Complex comercial situat în centrul comunei Vama Buzăului, str. Principală, nr. 379, judeţul Braşov”
 • HCL nr. 74 din 28.10.2011
  aprobarea întocmirii documentaţiei tehnice în vederea reconstruirii podului de la km 38 +000, peste râul Dălghiaş, situat pe DJ103A
 • HCL nr. 73 din 28.10.2011
  aprobarea asocierii Comunei Vama Buzăului cu Judeţul Braşov pentru realizarea lucrărilor de reconstruire a podului de la km 38 +000, peste râul Dălghiaş, situat pe DJ103A
 • HCL nr. 72 din 28.10.2011
  privind aprobarea avizului prealabil de oportunitate pentru „Plan Urbanistic Zonal pentru construire garaj şi hală pentru debitat material lemnos în satul Acriş, comuna Vama Buzăului, judeţul Braşov”
 • HCL nr. 71 din 28.10.2011
  privind aprobarea modificării bugetului local şi a bugetului finanţat integral sau parţial din venituri proprii al comunei Vama Buzăului – secţiunea de funcţionare, pentru anul 2011
 • HCL nr. 70 din 27.09.2011
  privind aprobarea achiziţionării unui ansamblu de utilaje pentru deszăpezire
 • HCL nr. 69 din 27.09.2011
  privind aprobarea proiectului de branşamente tip la reţeaua de alimentare cu apă a comunei Vama Buzăului
 • HCL nr. 68 din 27.09.2011
  privind aprobarea înfiinţării serviciului de alimentare cu apă în comuna Vama Buzăului
 • HCL nr. 67 din 27.09.2011
  privind aprobarea revocării Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 83/2010 privind înfiinţarea serviciului de alimentare cu apă în aria administrativ teritorială a comunei Vama Buzăului
 • HCL nr. 66 din 27.09.2011
  privind aprobarea planului operativ de deszăpezire pe drumurile de interes local din comuna Vama Buzăului, pentru iarna 2011-2012 | Anexa
 • HCL nr. 65 din 27.09.2011
  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) – pentru locuinţe P+M în satul Acriş, comuna Vama Buzăului, judeţul Braşov
 • HCL nr. 64 din 31.08.2011
  privind aprobarea efectuării de reparaţii curente la şcolile de pe raza comunei Vama Buzăului
 • HCL nr. 63 din 31.08.2011
  privind aprobarea realizării unor extinderi la reţeaua de alimentare cu apă a comunei Vama Buzăului
 • HCL nr. 62 din 31.08.2011
  privind aprobarea acordării unui ajutor de înmormântare
 • HCL nr. 61 din 31.08.2011
  privind însuşirea de către Consiliul Local al comunei Vama Buzăului a lucrărilor efectuate în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 28/31.03.2011
 • HCL nr. 60 din 31.08.2011
  privind aprobarea de principiu a asocierii comunei Vama Buzăului cu S.C. Biomilk Land Ferm S.R.L. - Ploieşti în vederea realizării unei linii tehnologice de fabricare a caselor ecologice în sistem automat
 • HCL nr. 59 din 31.08.2011
  privind aprobarea modificării bugetului local al comunei Vama Buzăului – secţiunea de dezvoltare, pentru anul 2011
 • HCL nr. 58 din 28.07.2011
  privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al comunei Vama Buzăului, pentru lunile August 2011 – Octombrie 2011
 • HCL nr. 57 din 28.07.2011
  privind aprobarea acordării unui ajutor de înmormântare
 • HCL nr. 56 din 28.07.2011
  privind aprobarea revocării Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 52/10.06.2011
 • HCL nr. 55 din 28.07.2011
  privind aprobarea înlăturării efectelor inundaţiilor produse în comuna Vama Buzăului în luna Iulie 2011
 • HCL nr. 54 din 28.07.2011
  privind aprobarea efectuării de reparaţii prin pietruire a străzilor şi uliţelor din comuna Vama Buzăului
 • HCL nr. 53 din 28.07.2011
  privind aprobarea avizului prealabil de oportunitate pentru „Plan Urbanistic Zonal pentru locuinţe P+M în satul Acriş, comuna Vama Buzăului, judeţul Braşov”
 • HCL nr. 52 din 10.06.2011
  privind acordul de principiu asupra solicitării d-lui Petcu Corneliu
 • HCL nr. 51 din 10.06.2011
  privind aprobarea acordării unui ajutor de înmormântare
 • HCL nr. 50 din 10.06.2011
  privind aderarea comunei Vama Buzăului la Asociaţia Comunelor din România
 • HCL nr. 49 din 10.06.2011
  privind aprobarea măsurii de reorganizare a activităţii de îngrijire, sprijin şi supraveghere permanentă a presoanelor cu handicap grav care au domiciliul pe raza comunei Vama Buzăului
 • HCL nr. 48 din 10.06.2011
  privind aprobarea modificării bugetului local al comunei Vama Buzăului – secţiunea funcţionare, pentru anul 2011
 • HCL nr. 47 din 10.06.2011
  privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Vama Buzăului – secţiunea funcţionare, pentru anul 2011, cu suma de – 77,57 mii lei
 • HCL nr. 46 din 18.05.2011
  privind aprobarea acordării de material lemnos parohiilor ortodoxe de pe raza comunei Vama Buzăului
 • HCL nr. 45 din 18.05.2011
  privind aprobarea instituirii unei taxe de rampă pentru exploatarea de material lemnos
 • HCL nr. 44 din 18.05.2011
  privind aprobarea înscrierii unei suprafeţe din trupurile de păşune proprietate privată a comunei Vama Buzăului, pentru primirea sumelor ce reprezintă plata pe suprafaţă, agromediu şi zonă defavorizată, de către Asociaţia „Transhumanţa Vama Buzăului”
 • HCL nr. 43 din 18.05.2011
  privind aprobarea însuşirii unor contracte de lucrări şi servicii încheiate de către Comuna Vama Buzăului
 • HCL nr. 42 din 18.05.2011
  privind luarea la cunoştinţă a Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 198/08.04.2011 - privind aprobarea de principiu a alocării sumei de 3.000.000 lei comunei VAMA BUZĂULUI, reprezentând cofinanţare pentru investiţia „Reabilitarea unor drumuri în comuna VAMA BUZĂULUI, satele BUZĂIEL şi ACRIŞ, în lungime de 10 Km”
 • HCL nr. 41 din 18.05.2011
  privind aprobarea documentaţiei de atribuire a contractului de lucrări privind obiectivul de investiţii „Reabilitarea unor drumuri în comuna Vama Buzăului, satele Buzăiel şi Acriş”
 • HCL nr. 40 din 18.05.2011
  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea unor drumuri în comuna Vama Buzăului, satele Buzăiel şi Acriş”
 • HCL nr. 39 din 18.05.2011
  privind aprobarea modificării bugetului local al comunei Vama Buzăului – secţiunea funcţionare, pentru anul 2011, cu suma de 56.000,00 lei şi a listei de investiţii
 • HCL nr. 38 din 18.05.2011
  privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Vama Buzăului – secţiunea funcţionare, pentru anul 2011, cu suma de – 63.000,00 lei
 • HCL nr. 37 din 25.04.2011
  privind aprobarea acordării titlului de „Cetăţean de onoare al comunei Vama Buzăului”, post – mortem, lui Sabin Traian Modroiu
 • HCL nr. 36 din 20.04.2011
  privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor al Comunei Vama Buzăului
 • HCL nr. 35 din 20.04.2011
  privind aprobarea retragerii dreptului de folosinţă gratuită al Asociaţiei „Valea Zimbrilor – Vama Buzăului” asupra terenului în suprafată de 1.000,00 mp, identificat în cartea funciară nr.100263 Vama Buzăului, cu nr. cad./nr. topo. 100263
 • HCL nr. 34 din 20.04.2011
  privind aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de asociere în participaţiune nr. 4400/27.12.2010, încheiat între Comuna Vama Buzăului şi S.C. Dălghiaş Development S.R.L. | Anexa
 • HCL nr. 33 din 20.04.2011
  privind aprobarea unei cantităţi de combustibil, necesare deplasării în teren pentru monitorizarea modului de efectuare a lucrărilor de curăţire, fertilizare şi însămânţare a trupurilor de păşune proprietate privată a comunei Vama Buzăului
 • HCL nr. 32 din 20.04.2011
  privind aprobarea modificării Actului constitutiv al operatorului S.C. Salubritatea IBSV S.R.L. Întorsura Buzăului
 • HCL nr. 31 din 20.04.2011
  privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Vama Buzăului – secţiunea de dezvoltare, pentru anul 2011, cu suma de 900.000 lei
 • HCL nr. 30 din 31.03.2011
  privind aprobarea cuantumului amenzii contravenţionale aplicabile persoanelor fizice şi juridice, în cazul depozitării ilegale a gunoaielor pe raza comunei Vama Buzăului
 • HCL nr. 29 din 31.03.2011
  privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al comunei Vama Buzăului, pentru lunile APRILIE 2011 – IUNIE 2011
 • HCL nr. 28 din 31.03.2011
  privind aprobarea efectuării pe parcursul anului 2011 a lucrărilor de curăţire, fertilizare şi însămânţare a trupurilor de păşune proprietate privată a comunei Vama Buzăului
 • HCL nr. 27 din 31.03.2011
  privind aprobarea modului de organizare a sezonului pastoral în comuna Vama Buzăului pe parcursul anului 2011
 • HCL nr. 26 din 31.03.2011
  privind aprobarea instituirii taxei pentru eliberarea permisului de liberă trecere pentru autovehiculele cu greutatea maximă autorizată (G.M.A.) ≥ 10 T
 • HCL nr. 25 din 31.03.2011
  privind aprobarea acordării cu titlu gratuit a lemnului de foc necesar încălzirii instituţiilor de pe raza Comunei Vama Buzăului pe perioada iernii 2011 - 2012
 • HCL nr. 24 din 31.03.2011
  privind aprobarea efectuării lucrării de reabilitare a drumurilor şi podului din zona Aldeşti, sat Buzăiel, comuna Vama Buzăului
 • HCL nr. 23 din 31.03.2011
  privind aprobarea preluării unor drumuri forestiere din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, în domeniul public al comunei Vama Buzăului şi administrarea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului
 • HCL nr. 22 din 31.03.2011
  privind însuşirea lucrărilor efectuate şi stadiul de realizare al acestora pe parcursul anului 2010 | Anexa
 • HCL nr. 21 din 31.03.2011
  privind aprobarea preţului de pornire a materialului lemnos valorificat la licitaţie de către Direcţia Silvică Braşov, din fondul forestier proprietate a comunei Vama Buzăului
 • HCL nr. 20 din 31.03.2011
  privind aprobarea constituirii Unităţii Locale de Sprijin (U.L.S.) la nivelul comunei Vama Buzăului
 • HCL nr. 19 din 25.02.2011
  privind aprobarea prelungirii unor contracte de comodat prin act adiţional
 • HCL nr. 18 din 25.02.2011
  privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 452/02.03.2009
 • HCL nr. 17 din 25.02.2011
  privind aprobarea dezmembrării terenului în suprafaţă de 20.033,00 m.p., situat în comuna Vama Buzăului, sat Acriş, judeţul Braşov şi înscris în C.F. 100222 Vama Buzăului, nr. cad./topo. 100222, în două loturi de 1.000,00 mp şi 19.033,00 mp
 • HCL nr. 16 din 25.02.2011
  privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011, întocmit de către Ocolul Silvic Teliu în baza contractului de administrare nr. 183/23.02.2004
 • HCL nr. 15 din 25.02.2011
  privind aprobarea balanţei de venituri şi cheltuieli pe anul 2010, întocmită de către Ocolul Silvic Teliu în baza contractului de administrare nr. 183/23.02.2004
 • HCL nr. 14 din 25.02.2011
  privind aprobarea listei cu veniturile potenţiale provenite din valorificarea unor bunuri, în conformitate cu prevederile Legii 416/2001 – privind venitul minim garantat cu modificările şi completările ulterioare | Anexa
 • HCL nr. 13 din 25.02.2011
  privind aprobarea bugetului local şi a bugetului finanţat integral sau parţial din venituri proprii al Comunei Vama Buzăului pentru anul 2011 | Anexa 1 | Anexa 2 | Anexa 3
 • HCL nr. 12 din 25.02.2011
  privind aprobarea utilizării în anul 2011, a excedentului anual al bugetului local şi al bugetului de venituri şi cheltuieli evidenţiate în afara bugetului local în sumă de 5,25 mii lei, pentru secţiunea de dezvoltare din cadrul bugetului local al Comunei Vama Buzăului
 • HCL nr. 11 din 25.02.2011
  privind aprobarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al comunei Vama Buzăului
 • HCL nr. 10 din 25.02.2011
  privind aprobarea abrogării Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 73 / 24.07.2009 privind aprobarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al comunei Vama Buzăului
 • HCL nr. 9 din 25.02.2011
  privind aprobarea constituirii comisiei de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Vama Buzăului
 • HCL nr. 8 din 25.02.2011
  privind aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului comunei Vama Buzăului, pentru anul 2010
 • HCL nr. 7 din 25.02.2011
  privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2010 | Anexa 2
 • HCL nr. 6 din 31.01.2011
  privind aprobarea modificării Actului constitutiv al operatorului S.C. Salubritatea IBSV S.R.L.
 • HCL nr. 5 din 31.01.2011
  privind aprobarea acordării unui ajutor de înmormântare
 • HCL nr. 4 din 31.01.2011
  privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru personalul didactic de predare şi auxiliar navetist, de la şcolile de pe raza comunei Vama Buzăului, pe parcursul anului 2011
 • HCL nr. 3 din 31.01.2011
  privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local aferent anului 2011, în conformitate cu prevederile Legii 416/2001 - privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare | Anexa
 • HCL nr. 2 din 31.01.2011
  privind aprobarea desfăşurării activităţii în cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al comunei Vama Buzăului
 • HCL nr. 1 din 31.01.2011
  privind aprobarea reluării activităţii şi reîncadrarea în aparatul permanent al Consiliului Local al comunei Vama Buzăului a consilierului juridic

 

Procese verbale ale şedinţelor consiliului local

 


 

Declaraţii de avere şi de interese ale consilierilor locali

Declaraţii de avere

Declaraţii de interese