Informaţii utile

ANUNȚ privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegeriolor și atribuirea mandatului de PRIMAR la alegerile locale din data de 9 iunie 2024
Proces-verbal Primar
ANUNȚ privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegeriolor și atribuirea mandatelor pentru CONSILIUL LOCAL la alegerile locale din data de 9 iunie 2024
Proces-verbal Consiliul Local
ANUNȚ - Solicitare oferte

17.05.2024

Primăria comunei Vama Buzăului își manifestă intenția de a înființa un traseu de transport public local de persoane în scop turistic pe ruta Rezervația „Valea Zimbrilor – Vama Buzăului” – Cascada Urlătoarea și retur, care să fie operat de un trenuleț turistic.

În acest sens, pentru fiecare mijloc de transport rutier specific agrementului, deținătorul legal al acestuia va achita către bugetul local al Comunei Vama Buzăului o taxă cu o valoare de minim 360 lei/lună.

Cei interesați vor putea depune oferte până la data de 27.05.2024 la secretariatul Primăriei comunei Vama Buzăului sau pe adresa de e-mail comunavamabuzaului@yahoo.com.

În situația în care vor fi mai mulți ofertanți, va fi declarat câștigător cel care va oferi cel mai mare cuantum al taxei menționate mai sus.

ANUNȚ

11.04.2024

Comuna Vama Buzăului, cu sediul în Vama Buzăului, str. Principală nr.425, jud. Brașov, anunță publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare, în vederea emiterii avizului de mediu, pentru:

  • Amenajamentul Silvic UP I Vama Buzăului - persoane fizice;
  • Amenajamentul Silvic UP II Ciucaș;
  • Amenajamentul Silvic UP IV Izvoarele Buzăului.

Publicul poate consulta prima variantă a planului la sediul APM Brașov, str. Politehnicii nr.3, de luni până joi între orele 8:00 - 16:30 și vineri între orele 8:00 - 14:00.

Comentarii și sugestii se primesc în scris, la sediul APM Brașov, str. Politehnicii nr.3, în termen de 15 zile calendaristice de la data apariției ultimului anunț.

ANUNȚ - Achiziție servicii de catering (pachete alimentare), în cadrul Programului Național „Masă Sănătoasă”, pentru unitățile de învățământ din rețeaua școlară a comunei Vama Buzăului, județul Brașov

03.04.2024

Documente:

INFORMARE
11.07.2023
Primăria Vama Buzăului, titular al proiectului „Modernizare și reabilitare drumuri comunale și străzi în comuna Vama Buzăului, Județul Brașov”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare „continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare” pentru proiectul „Modernizare și reabilitare drumuri comunale și străzi în comuna Vama Buzăului, Județul Brașov”, propus a fi amplat în comuna Vama Buzăului, Județul Brașov.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brasov, Str. Politehnicii nr.3 în zilele de luni-joi, între orele 08:00 – 16:30 și vineri între orele 08:00 – 14:00, precum și următoarea adresă de internet apmbv.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii / observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Brașov.
Strategia Națională Anticorupție 2021-2024
Declarație privind asumarea agendei de integritate organizațională în coordonatele Strategiei Naționare Anticorupție 2021-2025 - din 2023-05-04
Centralizator privind bunurile primite cu titlu gratuit pe anul 2022 - nr.2488 din 2023-05-04
Inventarul măsurilor preventive anticorupție, precum și indicatorii de evaluare ai Comunei Vama Buzăului - nr.2495 din 2023-05-04
Raport anual de evaluare a incidnetelor de integritate pe anul 2022 - nr.3009 din 2023-05-26
Dispoziția Primarului nr.74 din 2023.06.19 privind aprobarea Planului de Integritate pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025
Anunț public privind avizul de oportunitate pentru modificare PUZ VALLEY21
Anunț public privind avizul de oportunitate pentru modificare PUZ VALLEY21
Plansa PUZ VALLEY21
Înregistrarea în baza de date a Sistemului de Garantie-Returnare RetuRO
Înregistrarea în baza de date a Sistemului de Garantie-Returnare RetuRO
Proiect de Hotărâre
PH nr.273 din 19.01.2023 - privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Vama Buzăului pentru anul 2023
Invitație de a forma Organizația de Management al Destinației Vama Buzăului
Detalii (.PDF)
Proiect de Hotărâre
PH nr.225 din 02.11.2022 - privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale la nivelul comunei Vama Buzăului, pentru anul 2023
Anunț și formular de înscriere în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate al Comunei Vama Buzăului

Termen limită: 30 octombrie 2022

Anunț (.PDF)

Formular de înscriere

Informare și consultare publică privind PUZ pentru modernizarea păstrăvăriei Vama Buzăului
Raport de finalizare acțiune de informare si consultare publică - 03.10.2022
Anunț informare și consultare publică - 16.09.2022
Propuneri finale privind PUZ pentru modernizarea păstrăvăriei Vama Buzăului - 16.09.2022 (.PDF)
PUZ (.rar)
Dezbatere publică
Propunere spre dezbatere publică a PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE nr. 159 din 22.04.2022 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele privind gospodărirea, administrarea și întreținerea domeniului public și privat al Comunei Vama Buzăului
ANUNȚ privind prelungirea termenului de depunere a cererilor pentru atribuirea directă a contractului de închirierea prin atribuire directă a suprafeței de 1.878,99 ha pajiște (izlaz comunal - pășune), aflată în domeniul privat al comunei Vama Buzăului, inclusiv a termenului la care va avea loc procedura de atribuire directă, stabilite inițial prin anunțul nr. 1445/07.03.2022
06.04.2022 Detalii (.PDF)
Dezbatere publică Proiect de Hotărâre privind aprobarea Acordului Financiar privind modul de gestionare a plăților în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară INTERSAL
05.04.2022 Detalii (.PDF)
Colectare informații în vederea realizării Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Comunei Vama Buzăului 2022-2028

În vederea realizării Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Comunei Vama Buzăului 2022-2028, vă rugăm ca NUMAI persoanele fizice/juridice cu domiciliu/sediul în Comuna Vama Buzăului să completeze următorul chestionar online:

Chestionarul pentru cetățeni (persoane fizice)

Chestionarul pentru agenții economici (persoane juridice)

De asemenea, vă anunțăm că în perioada următoare, operatori de interviu vor fi prezenți pe teritoriul Comunei Vama Buzăului, în același scop, adică cel de a culege opiniile Dumneavoastră cu privire la subiectul menționat anterior.

Aceștia se vor legitima corespunzător și vă rugăm să la acordați câteva minute pentru a le răspunde la întrebări.

Opinia Dumneavoastră este foarte importantă, pentru că numai așa vom construi și dezvolta în continuare o comunitate puternică și sănătoasă, în deplină concordanță cu dorințele și aspirațiile celor care locuiesc aici, în Comuna Vama Buzăului.

Mulțumim!

Autorecenzare asistată

Autorecenzarea asistată reprezintă acţiunea prin care înregistrarea informaţiilor cuprinse în programul de observare al recensământului pentru o anumită unitate statistică este efectuată de către persoana însăşi, cu sprijinul unui recenzor.

Autorecenzarea asistată se poate realiza atât de pe echipamentul propriu al persoanei care se autorecenzează, sub îndrumarea recenzorului ARA, cât şi de pe tabletele electronice puse la dispoziție de UJIR-uri prin intermediul primăriilor și instalate în spații special amenajate.

Recenzorii pentru autorecenzarea asistată își vor desfășura activitatea în perioada 14 martie – 15 mai 2022.

Instrucţiuni complete privind procesul de autorecenzare asistată puteţi găsi în fişierul pdf ataşat mai jos:

Instructiuni UCIR privind autorecenzare asistata_ARA

recensamantromania.ro

Procedruă achiziționare lemne de foc
Primăria Comunei Vama Buzăului anunță locuitorii comunei Vama Buzăului care doresc achiziționarea de lemn de foc din proprietatea comunei să se prezinte la sediul primăriei și să depună cerere în acest sens.
ANUNȚ privind închirierea prin atribuire directă a suprafeței de 1.878,99 ha pajiște (izlaz comunal - pășune), aflată în domeniul privat al comunei Vama Buzăului
04.03.2022 - Detalii (.PDF)
Oferte de vanzare teren
03.03.2022 - Detalii (.PDF)
ANUNȚ privind organizarea concursului pentru ocuparea unei funcţii contractuale

Detalii (.PDF)

Termen depunere dosar: 12.01.2021

Probe practică: 21.01.2022

Interviul: 25.01.2022

Licitație publică închiriere dispensar veterinar

17.08.2021 - Anunț licitație publică (.PDF)

PROCEDURĂ DE SELECȚIE PARTENERI în cadrul Granturilor SEE 2014-2021 „Provocări în sănătatea publică la nivel european”, Apel deschis de propuneri de proiecte nr. 1 - „Îmbunătățirea accesului la serviciile de sănătate pentru grupurile vulnerabile, inclusiv Romii”

16.03.2021 - Raport

04.03.2021 - Detalii (.PDF) | Formular editabil (.DOCX)

Norme de venit utilizate pentru impunerea veniturilor din activităţi agricole în anul 2021 stabilite de Direcţia Pentru Agricultură Judeţeană pentru judeţul BRAŞOV
Detalii (.PDF)
Persoana desemnată pentru acordarea asistenței privind completarea și/sau transmiterea declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice:
ARDELEAN Gheorghe-Daniel
E-mail: comunavamabuzaului@yahoo.com
Telefon: 0751 309 532
Sprijinirea categoriilor de persoane, cele mai defavorizate, care beneficiază de mese calde pe bază de tichete sociale pe suport electronic

PROIECT COFINANȚAT DIN FONDUL DE AJUTOR EUROPEAN PENTRU CELE MAI DEFAVORIZATE PERSOANE (FEAD) PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL AJUTORAREA PERSOANELOR DEFAVORIZATE (POAD 2014 - 2020)
COD IDENTIFICARE (MYSMIS): POAD / 866 / 1 / 2 / 141810

Tichete Sociale, pe suport electronic, pentru Mese Calde oferite de Uniunea Europeana si de Guvernul României, unor categorii de persoane dintre cele mai defavorizate.

Detalii (.PDF)

PROIECT de Hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, la nivelul Comunei Vama Buzăului, pentru anul 2021

Detalii (.PDF)

ANUNȚ privind organizarea concursului/examenului de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut a funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Vama Buzăului, județul Brașov - compartimentul Urbanism, Autorizații construcții, Investiții, Achiziții publice.

Detalii (.PDF) - 05.11.2020

Termen depunere dosare: 27.11.2020, ora 10:00

Probă scrisă: 10.12.2020, ora 10:00

Interviu: 10.12.2020, ora 15:00

Raport final (.PDF) - 10.12.2020

Ordinul Prefectului nr. 882/03.11.2020 privind declararea ca legal constituit a Consiliului Local al Comunei Vama Buzăului, județul Brașov

Detalii (.PDF)

ANUNȚ privind organizarea examenului de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut a funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Vama Buzăului, județul Brașov

Termen depunere dosare: 26.06.2020, ora 12:00

Detalii (.PDF)

Raport final (.PDF)

ANUNȚ privind organizarea concursului de recrutare pentru o funcţie publică de execuţie: CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE, clasa 1, grad profesional asistent

30.03.2020 - Rezultat final

28.03.2020 - Rezultat proba interviu

27.03.2020 - Rezultate proba scrisa

Proba scrisa: 27.03.2020, ora 10:00

23.03.2020 - Rezultatele verificarii dosarelor depuse

Depunerea dosarelor până în data de 16.03.2020 la Primăria Comunei Vama Buzăului.

Detalii (.PDF)

ANUNȚ privind organizarea concursului pentru ocuparea unei funcții contractuale vacante: CONDUCĂTOR AUTO

08.11.2019 - Raport final

05.11.2019 - Borderouri notare proba scrisa si proba practica

29.10.2019 - Proces-verbal selecție dosare

Depunerea dosarelor până în data de 28.10.2019 la Primăria Comunei Vama Buzăului.
Detalii (.PDF)

Informare
Informare privind luarea deciziei etapei de încadrare „continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare” pentru proiectele: „Refacere pod pe DC49A, km. 10 +000 - avariere culee și platformă” și „Refacere pod pe DC49, km. 7 +550 - sat Buzăiel - pod distrus”.
Detalii pe http://apmbv.anpm.ro/ și în documentele atașate: Informare proiect Dălghiu, Informare proiect Buzăiel
27-28 iulie 2019 -
Festival Național de Folk „Vama de la munte”
Detalii: https://www.facebook.com/vamadelamunte/
ANUNŢ
"Principalele măsuri de apărare împotriva incendiilor la efectuarea activităţilor de igienizare a terenurilor agricole şi a gospodăriilor populaţiei" şi "Măsuri de prevenire a incendiilor la arderea miriştii, a vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale" - Detalii (.PDF)
Informare
Sediile secțiilor de votare (.PDF)
Informare
În vederea implementării proiectului "Guvernare transparentă, deschisă și participativă - standardizre, armonizare, dialog îmbunătățit" cod SIPOCA 35, vă informăm cu privire la faptul că informații despre proiect, inclusiv procedura de sistem și ghidul explicativ pentru elaborarea și implementarea unitară a procedurii de sistem privind comunicarea din oficiu a informațiilor de interes public în format standardizat și deschis și asigurarea transparenței decizionale, se găsesc la adresa de web: https://sgg.gov.ro/new/guvernare-transparenta-deschisa-si-participativa-standardizare-armonizare-dialog-imbunatatit-cod-sipoca-35
Strategia de Dezvoltare Durabila a Comunei Vama Buzaului 2016-2021
Detalii: vezi document .PDF

Sugestii si informatii la
email comunavamabuzaului@yahoo.com si telefon 0268-288.830


Evenimente

Vă recomandăm să urmăriți afișele din comună și anunțurile de pe pagina oficială a Primăriei Vama Buzăului pe Facebook pentru a afla detalii despre evenimente.

„Primăvara folclorică la Vama Buzăului”
„Fiii satului – Vama Buzăului”
„1 Iunie – Ziua Copilului”
„Ziua eroilor – Vama Buzăului”
„Cupa Zimbrul Vama Buzăului” – campionat de fotbal
„Vama Buzăului pe bicicletă”
„Gospodarul vămăşan”
Festivalul Național de Folclor „Mlădițe românești”
„Obiceiuri și tradiții de iarnă la Vama Buzăului”
„Seara colindelor – Vama Buzăului”
Teatru adulţi şi copii
Lunar
Spectacol de divertisment
Lunar
Seri de dezvoltare personală
Permanent
Adunări publice
Adunările publice se desfăşoară în următoarele locaţii:
  • pentru satul Vama Buzăului şi Dălghiu în sala Căminului Cultural Vama Buzăului
  • pentru satul Buzăiel în cadrul Şcolii Buzăiel
  • pentru satul Acriş în sala Căminului Cultural Acriş
  • la nivelul întregii comune în sala Căminului Cultural Vama Buzăului

Sistemul de Informatii Shengen II
Detalii despre Sistemul de Informatii Shengen II »