Consiliul Local al Comunei Vama Buzăului

Componența

BORCEA Sergiu Oliver PSD
BULARCA Constantin Sebastian PNL
COMĂNIȚĂ Dragoș PNL
COMĂNIȚĂ Radu PSD
GAL Ștefan Viorel PNL
GYORGY Mihail Răzvan PNL
IAGER Alin PSD
MARIȘ Ioan Nicolae PSD
NEAGOVICI Ciprian Alexandru PSD
POPICA Dumitru Constantin PSD
POPICA Nicolae Adrian PSD
SOLOMON Dragoș Ioan PSD
TONIE Alina Claudia PSD

 

Regulament de Organizare și Funcționare al Consiliului Local

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Local


 

Hotărâri ale Consiliului Local

2023[+] deschide[-] inchide

 • Hotărârea Consiliului Local nr.23 din 3.2.2023
  - privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local aferent anului 2023 în conformitate cu prevederile Legii 416/2001 - privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea Consiliului Local nr.22 din 3.2.2023
  - privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local al domnului Bularca Constantin Sebastian, precum și vacantarea locului de consilier local din partea Partidului Național Liberal (PNL), ca urmare a decesului
 • Hotărârea Consiliului Local nr.21 din 3.2.2023
  - privind aprobarea participării U.A.T. Comuna Vama Buzăului, alături de unitățile administrativ - teritoriale Comuna Prejmer, Comuna Budila, Comuna Tărlungeni și Comuna Teliu, la implementarea proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe”, finanțat prin PNRR, Pilonul VI. Politici pentru noua generație, Componenta 15 – Educație, precum și aprobarea delegării depunerii aplicațiilor de finanțare de către U.A.T. Comuna Prejmer
 • Hotărârea Consiliului Local nr.20 din 3.2.2023
  - privind aprobarea bugetuluilocal de venituri si cheltuielia l Comunei Vama Buzäuli pentru anul 2023
 • Hotărârea Consiliului Local nr.19 din 27.1.2023
  - privind aprobarea acordării unor ajutoare de înmormântare
 • Hotărârea Consiliului Local nr.18 din 27.1.2023
  - privind desemnarea celor doi consilieri locali din cadrul Consiliului Local al comunei Vama Buzăului ce vor face parte din comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Vama Buzăului
 • Hotărârea Consiliului Local nr.17 din 27.1.2023
  - privind aprobarea însuşirii de către Consiliul Local a stadiului de completare a registrului agricol al comunei Vama Buzăului la data de 31.12.2022, precum şi stabilirea de măsuri pentru eficientizarea activităţii de înscriere în registrul agricol
 • Hotărârea Consiliului Local nr.16 din 27.1.2023
  - privind aprobarea încheierii unui contract de închiriere | Anexa
 • Hotărârea Consiliului Local nr.15 din 27.1.2023
  - privind aprobarea revocării Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 150 din 23.12.2022 - privind aprobarea prelungirii, prin act adiţional, a contractului de comodat nr. 1405/07.06.2007
 • Hotărârea Consiliului Local nr.14 din 27.1.2023
  - privind aprobarea însușirii Actului adițional nr. 7/2022 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare încheiat de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „INTERSAL”, în numele și pe seama unităților administrativ – teritoriale membre, cu operatorul de salubritate Hidro-Sal Com S.R.L.
 • Hotărârea Consiliului Local nr.13 din 27.1.2023
  - privind aprobarea însușirii Actului adițional nr. 6/2022 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare încheiat de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „INTERSAL”, în numele și pe seama unităților administrativ – teritoriale membre, cu operatorul de salubritate Hidro-Sal Com S.R.L.
 • Hotărârea Consiliului Local nr.12 din 27.1.2023
  - privind aprobarea asocierii Unității Administrativ Teritoriale Comuna Vama Buzăului cu Asociația „Valea Zimbrilor – Vama Buzăului” și cu S.C. Dălghiaș Development S.R.L. în scopul înființării Organizației de Management al Destinației Vama Buzăului | Anexa
 • Hotărârea Consiliului Local nr.11 din 27.1.2023
  - privind aprobarea dezmembrării terenului în suprafață de 3.969,00 m.p., situat în comuna Vama Buzăului, județul Brașov și înscris în C.F. 100737 Vama Buzăului, nr. cad./topo. 100737, în 6 loturi
 • Hotărârea Consiliului Local nr.10 din 27.1.2023
  - privind aprobarea dezmembrării terenului în suprafață de 21.761,00 m.p., situat în comuna Vama Buzăului, județul Brașov și înscris în C.F. 101583 Vama Buzăului, nr. cad./topo. 101583, în 3 loturi
 • Hotărârea Consiliului Local nr.9 din 27.1.2023
  - privind aprobarea dezmembrării terenului în suprafață de 13.469,00 m.p., situat în comuna Vama Buzăului, județul Brașov și înscris în C.F. 101575 Vama Buzăului, nr. cad./topo. 101575, în 2 loturi
 • Hotărârea Consiliului Local nr.8 din 27.1.2023
  - privind aprobarea dezmembrării terenului în suprafață de 532,00 m.p., situat în comuna Vama Buzăului, județul Brașov și înscris în C.F. 101556 Vama Buzăului, nr. cad./topo. 101556, în 2 loturi
 • Hotărârea Consiliului Local nr.7 din 27.1.2023
  - privind aprobarea dezmembrării terenului în suprafață de 2.984,00 m.p., situat în comuna Vama Buzăului, județul Brașov și înscris în C.F. 101007 Vama Buzăului, nr. cad./topo. 101007, în 2 loturi
 • Hotărârea Consiliului Local nr.6 din 27.1.2023
  - privind aprobarea Statutului Actualizat al Agenției Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă Brașov pentru Zona Metropolitană Brașov, conform proiectului prezentat, astfel cum a fost revizuit conform dispozițiilor Legii nr. 246 din 20 iulie 2022 privind zonele metropolitane, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative | Anexa
 • Hotărârea Consiliului Local nr.5 din 27.1.2023
  - privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 138 din 18.12.2019 - privind aprobarea acordării unor facilități anumitor categorii de persoane, pe mijlocele de transport public local de călători utilizate de către societatea RATBV S.A., pe raza teritorial administrativă a Comunei Vama Buzăului
 • Hotărârea Consiliului Local nr.4 din 27.1.2023
  - privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Proiect tip – Construire Bazin de înot didactic și agrement din sat Acriș, str. Principală, nr. F.N., comuna Vama Buzăului, judeţul Brașov”
 • Hotărârea Consiliului Local nr.3 din 27.1.2023
  - privind aprobarea utilizării în anul 2023, a excedentului anual al bugetului local în sumă de 2.753,37 mii lei, pentru secţiunea de dezvoltare din cadrul bugetului local al Comunei Vama Buzăului
 • Hotărârea Consiliului Local nr.2 din 27.1.2023
  - privind validarea de către Consiliul Local al comunei Vama Buzăului a Dispoziției nr. 1/04.01.2023 emisă de Primarul comunei Vama Buzăului
 • Hotărârea Consiliului Local nr.1 din 27.1.2023
  - privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din data de 23.12.2022

2022[+] deschide[-] inchide

2021[+] deschide[-] inchide

2020[+] deschide[-] inchide

2019[+] deschide[-] inchide

2018[+] deschide[-] inchide

2017[+] deschide[-] inchide

2016[+] deschide[-] inchide

2015[+] deschide[-] inchide

2014[+] deschide[-] inchide

2013[+] deschide[-] inchide

2012[+] deschide[-] inchide

2011[+] deschide[-] inchide


 

Procese verbale ale ședințelor consiliului local

 


 

Declarații de avere și de interese ale consilierilor locali

Arhiva