Primarul Comunei Vama Buzaului, dl. Tiberiu Nicolae CHIRILAȘ

Bun venit
în comuna Vama Buzăului!

Mă folosesc de acest prilej să vă mulţumesc pentru că aţi avut încredere în mine şi m-aţi sprijinit în realizarea unor proiecte, investiţii foarte importante pentru comuna noastră. Voi lupta pentru ca Vama Buzăului să devină una dintre cele mai frumoase şi cunoscute localităţi din ţară şi nu numai. Pentru a realiza aceasta doresc să am o bună colaborare cu membrii Consiliului Local şi cu celelalte instituţii locale, judeţene şi naţionale.

Mă declar mulţumit de investiţiile pe care le-am realizat până în prezent, ce au dat o nouă faţă comunei noastre şi sper eu o direcţie corectă de urmat în viitor. Cu inteligenţă, cu efort, cu încredere în viitor, împreună şi cu ajutorul lui Dumnezeu vom face tot ce ne stă în putinţă astfel încât să fim mândri de comuna noastră - Vama Buzăului.

Tiberiu Nicolae Chirilaş
Primarul comunei Vama Buzăului
www.chirilastiberiunicolae.ro


Informaţii utile

ANUNŢ
"Principalele măsuri de apărare împotriva incendiilor la efectuarea activităţilor de igienizare a terenurilor agricole şi a gospodăriilor populaţiei" şi "Măsuri de prevenire a incendiilor la arderea miriştii, a vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale" - Detalii (.PDF)
Informare
Sediile secțiilor de votare (.PDF)
ANUNŢ
Primăria comunei Vama Buzăului vă anunţă faptul că închiriază cabinet stomatologic, situat în comuna Vama Buzăului, sat Vama Buzăului, nr. 375, uliţa "La Dispensar", judeţul Braşov. Data limită de depunere a ofertelor este 26.04.2019, ora 15.00. Caietul de sarcini va fi achiziţionat de la casieria Primăriei comunei Vama Buzăului contra sumei de 50 lei.
Informare
În vederea implementării proiectului "Guvernare transparentă, deschisă și participativă - standardizre, armonizare, dialog îmbunătățit" cod SIPOCA 35, vă informăm cu privire la faptul că informații despre proiect, inclusiv procedura de sistem și ghidul explicativ pentru elaborarea și implementarea unitară a procedurii de sistem privind comunicarea din oficiu a informațiilor de interes public în format standardizat și deschis și asogurarea transparenței decizionale, se găsesc la adresa de web: https://sgg.gov.ro/new/guvernare-transparenta-deschisa-si-participativa-standardizare-armonizare-dialog-imbunatatit-cod-sipoca-35
ANUNŢ privind ANULAREA organizării concursului de recrutare pentru funcţia publică de execuţie consilier, clasa I, gradul superior, Compartiment fond funciar, consiliere agricolă, registru agricol, din aparatul de specialitate al primarului comunei Vama Buzăului, judeţul Braşov

Detalii anulare concurs: vezi document .PDF

ANUNŢ privind ANULAREA organizării concursului de recrutare pentru funcţia publică de execuţie inspector, clasa I, gradul asistent- Compartiment urbanism, autorizare construcţii, investiţii, achiziţii publice, din aparatul de specialitate al primarului comunei Vama Buzăului, judeţul Braşov

Detalii anulare concurs: vezi document .PDF

ANUNŢ privind ANULAREA concursului de recrutare pentru funcţia publică de execuţie referent clasa III, gradul superior, post vacant în biroul buget contabilitate, taxe şi impozite, colectare creanţe, patrimoniu, din aparatul de specialitate al primarului comunei Vama Buzăului, judeţul Braşov

Detalii anulare concurs: vezi document .PDF

ANUNŢ privind concursul de recrutare pentru funcţia publică de execuţie inspector clasa I gradul asistent, cu atribuţii de investiţii şi achiziţii publice, post vacant în compartimentul de urbanism, autorizare construcţii, investiţii, achiziţii publice, aparatul de specialitate al primarului comunei Vama Buzăului, judeţul Braşov

Proba scrisă se va desfăşura la data de 30 ianuarie 2019, ora 10:00.

Relaţii suplimentare la sediul Primăriei comunei Vama Buzăului, telefon 0268 288505.

Detalii organizare concurs: vezi document .PDF

ANUNŢ privind concursul de recrutare pentru funcţia publică de execuţie referent clasa III, gradul superior, post vacant în biroul buget contabilitate, taxe şi impozite, colectare creanţe, patrimoniu, din aparatul de specialitate al primarului comunei Vama Buzăului, judeţul Braşov

Proba scrisă se va desfăşura la data de 29 ianuarie 2019, ora 10:00.

Relaţii suplimentare la sediul Primăriei comunei Vama Buzăului, telefon 0268 288505.

Detalii organizare concurs: vezi document .PDF

ANUNŢ privind concursul de recrutare pentru funcţia publică de execuţie consilier clasa I gradul superior, post vacant în compartimentul fond funciar, consiliere agricolă, registrul agricol, din aparatul de specialitate al primarului comunei Vama Buzăului, judeţul Braşov

Proba scrisă se va desfăşura la data de 28 ianuarie 2019, ora 10:00.

Relaţii suplimentare la sediul Primăriei comunei Vama Buzăului, telefon 0268 288505.

Detalii organizare concurs: vezi document .PDF

Strategia de Dezvoltare Durabila a Comunei Vama Buzaului 2016-2021
Detalii: vezi document .PDF

Sugestii si informatii la
email comunavamabuzaului@yahoo.com si telefon 0268-288.830


Evenimente

Vă recomandăm să urmăriți afișele din comună și anunțurile de pe pagina oficială a Primăriei Vama Buzăului pe Facebook pentru a afla detalii despre evenimente.

„Primăvara folclorică la Vama Buzăului”
„Fiii satului – Vama Buzăului”
„1 Iunie – Ziua Copilului”
„Ziua eroilor – Vama Buzăului”
„Cupa Zimbrul Vama Buzăului” – campionat de fotbal
„Vama Buzăului pe bicicletă”
„Gospodarul vămăşan”
Festivalul Național de Folclor „Mlădițe românești”
„Obiceiuri și tradiții de iarnă la Vama Buzăului”
„Seara colindelor – Vama Buzăului”
Teatru adulţi şi copii
Lunar
Spectacol de divertisment
Lunar
Seri de dezvoltare personală
Permanent
Adunări publice
Adunările publice se desfăşoară în următoarele locaţii:
  • pentru satul Vama Buzăului şi Dălghiu în sala Căminului Cultural Vama Buzăului
  • pentru satul Buzăiel în cadrul Şcolii Buzăiel
  • pentru satul Acriş în sala Căminului Cultural Acriş
  • la nivelul întregii comune în sala Căminului Cultural Vama Buzăului

Sistemul de Informatii Shengen II
Detalii despre Sistemul de Informatii Shengen II »